2009. gada 4. septembris

Vērtējiet Tieslietu ministrijas funkcijas

Funkciju vērtēšana ir noslēgusies. Paldies par dalību! Tuvākajās dienās publicēsim rezultātus!

Vērtējiet Tieslietu ministrijas un tās iestāžu 94 funkcijas

17 comments:

Anonīms teica...

541.-Funkcija jānodod izpildei citai institūcijai-profesionāļiem, ar atbilstošu izglītību.
542.,543.-uzraudzības plāni un uzraudzība, notiek papīra atrakstīšanas un ķeksīšu ielikšanas dēļ.
544.-šo funkciju var veikt sociālās rehabilitācijas daļa ieslodzījuma vietā, pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas -sociālais dienests.
545.-programmas neatbilstošas Latvijai- aizņemtas no Kanādas.Personu uzvedībā izmaiņas neveicina, personas tiek nozīmētas piespiedu kārtā, lai būtu statistika.
546.-jau veic citas institūcijas- profesionāļi.Valsts probācijas dienests dublē šo funkciju-pilnīgi nevajadzīgi.
547.-Izvērtēšanas ziņojumu rakstīšana uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu ir neobjektīva.Iepazīstoties ar personas lietu, vienu reizi tiekoties ar personu, sazvanot radus, draugus nevar izvērtēt personu.Tie atkal ir papīru kalni,bet, ja pirmstermiņā neizlaiž visu personu- domraksti-dodas uz arhīvu,bet ieguldītais laiks un par to saņemtais atalgojums-par saražotu makulatūru, tā tie iztērētie miljoni rodas.
Valsts probācijas dienests jālikvidē- viennozīmīgi,pilīgi sevi nav attaisnojusi.FUNKCIJU IZPILDE JĀNODOD CITĀM PROFESIONĀLĀM INSTITŪCIJĀM,kā tas bija ap 2000. gadu.
Valsts probācijas dienestā likvidējot nodaļu vai daļu,tiek izveidota cita daļa -zem cita nosaukuma-daļā 4 cilvēki un daļas vadītāja -Izvērtēšanas ziņojumu un Izlīguma veikšanas daļa-pilnīgi nevajadzīga daļa, šo funkciju varēja pildīt esošās uzraudzības daļas un pastāvošā izlīguma nodaļa.
Gribas jautāt-kur ir Tieslietu ministrijas modrā acs? Nauda tiek tērēta uz nebēdu...

Anonīms teica...

526.- veic savus pienākumus profesionāli augstā līmenī.

abt teica...

njā .. ir ka ir..

Onks teica...

Šodienai pietiks

Doper teica...

very interesting...

free music teica...

Šodienai pietiks

monster truck games teica...

Funkcijas būtība un saturs: politikas izstrāde, plānošana, uzraudzība civiltiesību, konstitucionālo tiesību, administratīvo tiesību, komerctiesību, krimināltiesību un procesuālo tiesību jomā, nacionālo pozīciju, instrukciju, nostāju, attīstības plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu izstrāde minētajās jomās, atzinumu sagatavošana par citu valsts pārvaldes iestāžu projektiem, normatīvo aktu sistematizācija un kodificēšana, normatīvo aktu apkopošana datorizētajā informatīvajā sistēmā, u.c. Funkcijā iekļaujamas arī darbības, kas saistītas ar vispārējo atbalsta funkciju īstenošanu (grāmatvedība, personālvadība, sabiedrisko attiecību veidošana, IT infrastruktūras atbalsta nodrošināšana, lietvedība, audits u.c.)

funny wallpapers teica...

Šodienai pietiks

free movie download teica...

very interesting...

Facebook teica...

Funkciju vērtēšana ir noslēgusies. Paldies par dalību! Tuvākajās dienās publicēsim rezultātus!

centos 5.5 iscsi target teica...

ie atkal ir papīru kalni,bet, ja pirmstermiņā neizlaiž visu personu- domraksti-dodas uz arhīvu,bet ieguldītais laiks un par to saņemtais atalgojums-par saražotu makulatūru, tā tie iztērētie miljoni rodas.
Valsts probācijas dienests jālikvidē- viennozīmīgi,pilīgi sevi nav attaisnojusi.

high availability solutions teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

free antivirus download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi