2009. gada 4. septembris

Vērtējiet Aizsardzības ministrijas funkcijas

Funkciju vērtēšana ir noslēgusies. Paldies par dalību! Tuvākajās dienās publicēsim rezultātus!

Aizsardzības ministrijas un tās iestāžu 43 funkcijas

32 komentāri:

Anonīms teica...

Pie aizsardzības ministrijas. Pa punktiem anketā:
4. Ar kartogrāfiju nodarbojas valsts zemes dienests. Nav saprotama šo funkciju dublēšana.
7. Mums ir SAB ir VP un privātās struktūras, kas pilnīgi noteikti var šīs funkcijas nodrošināt konkursa kārtībā.
9., 11., 17. Funkcijas dublējas ar rindu citu organizāciju, kuras ir norādītas. Ir lielāka jēga meklēšanas atbalsta funkcijas noņemt no VUGD, Robezšardzes un NBS tā vietā izveidojot atsevišķu dienestu, kas šīs funkcijas veic uz zemes un ūdeņiem. Pēdējie notikumi Rīgas ostā tikai lieku reizi apliecināja, ka tā sadarbība starp vairākām organizācijām ne pārāk darbojas un to komandētāju beigās ir par daudz.
14. Tā ir mācību iestāde. Līdz ar to tai ir jābūt Izglītības ministrijas pārraudzībā.
15. Valstī ir jābūt vienotam dienestam, kurš nodarbojas ar iepirkumiem atbilstošajām organizācijām. Arī iepirkumu pārraudzība ievērojami vienkāršotos.
18. Ar to nu vajadzētu nodarboties ārlietu ministrijai pieaicinot speciālistus.
21., 26. Ar šo funkciju jānodarbojas atsevišķajam glābšanas dienestam. Papildinot to ar atlīdzību NBS par piedalīšanos glābšanas u.c. darbos.
28.,29. Nesaprotama iemesla dēļ sabāztas iepriekšējos punktos jau norādītās funkcijas. Jāga nav saprotama.
22. Uz Ārlietu ministriju.
30. Pilnīgi noteikti to var darīt citu līdzīgu funkciju ietvaros.
31. VZD funkciju dublēšana. Tā aģentūra, kas tur piekarināta ir jālikvidē vispār.
34. Būtu veicams Ārlietu ministrijas ietvaros.
35. Pensionāri ir un paliek pensionāri. Ar to ir janodarbojas vienai organziācijai.
37. Jau bija. Kara muzejam ir jābūt pašnodrošinātai, sponsorētai vai kultūras ministrijas atbalstītai organizācijai.
38. Aģentūra būtu jālikvidē vispār un tā vietā jāpiedāvā kādai no izdevniecībām nodarboties ar populāra militāra rakstura žurnāla izdošanu. AM caur šo izdevumu par savu darbību varētu informēt ļoti plašu sabiedrību.
43. Nav ko AM nodarboties ar iekšlietu funkcijām. Priekš tam ir VP.

Anonīms teica...

Vēlreiz pārdomāju par 15. punktu. Tomēr ir pareizi atstāt to katras ministrijas pārziņā. Jo. Pēc mana ieskata iedzīvotājiem ir jāpērk (nodokļu veidā) konkrētais pakalpojums (aizsardzība). Tas var izskatīties kā atsevišķs nodoklis. Tas tikai pie kopējās koncepcijas, ka nav IIN, SOC u.c. budžetu pildošu "bezmērķa" nodokļu. Ir nodokļi ar konkrētu mērķi - aizsardzības nodoklis, iekšlietu nodoklis, veselības nosoklis utt. Katra nodokļa maksājums nonāk konkrētajā ministrijā un nevis valsts kasē. Valsts kasi likvidējam kā sugu. Nodokļu iekasēšana iet caur pašvaldībām, kuras sev paņem "10 tiesu", kas nepieciešama lokālo funkciju un saistību pildīšanai. Līdz ar to arī centralizētā VID funkcija tiek piešķirta pašvaldībām un VID likvidējam kā nevajadzīgu. Valdības nav kā sugas. Es ta par tālu aizgāju... Par tiem iepirkumiem - katra ministrija vadās no savām reālajām vajadzībām un tai piekrītošā finansējuma nodokļu veidā. Ja saliktu kopā šos ciparus un nepieciešamos nodokļu ieņēmumus katram virzienam, sanāktu interesanta aina. Būtu daudz skaidrāks ko nevar finansēt tikai tāpēc, ka nav no kā.

Anonīms teica...

Tie, kas uzskata, ka jaunatnes audzināšana mūsu valstī nav būtisks uzdevums un apšauba Jaunsardzes lomu šajā jautājumā, lai sākumā painteresējas par pusaudžu un jauniešu sabiedrisko pārkāpumu un noziegumu skaitu savā novadā vai valstī. Painteresējas cik jauniešiem Jaunsardzē tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, ar ko jaunsargi nodarbojas tajā laikā, kad viņu vienaudži bezmērķīgi tusējas un meklē piedzīvojumus bezmērķīgi klaiņojot.

Anonīms teica...

aizsardzības ministrija tadai mazai valstīj nau vajadzīga.lieka naudas terēšana.jābūt normālai un efektīvi stradājošai policijai.un visspār jābūt neitrolitātei.nevajadzīgi nekādi aljansi.un puišiem savu dzīvību un veselību zaudēt misijās nevajag.mazāk jādomā par saviem krēsliem un vairāk par parastiem cilvēkiem,kuri dzīvo mūsu valstī.

Anonīms teica...

Nepiekrītu 1. komentētājam. Ar kartogrāfiju Zemes dienests nenodarbojas jau sen, kartogrāfijas daļa ar visiem darbiniekiem tika pārcelta no VZD uz AM.

Anonīms teica...

Nesaprotu - kāpēc ir jāvērtē 2009.gada 1.pusgads un 2009.gada 2.pusgads + 2010. gads kopā? Vai tiek vērtēta konkrēta funkcija (piem. Kara muzeja pastāvēšanas lietderība, nozīmīgums Latvijā vispār) vai arī šai fonkcijai piešķiramā finansējuma lielums konkrētā laika periodā (piem Kara muzejam 2010 gadā piešķiramā finansējuma īpatsvars) ?????

Manuprāt arī pati vērtēšanas sistēma nav pārāk pārliecinoša - nav pārskata un salīdzināšanas iespējas.

Anonīms teica...

Valsts aizsardzība ir jebkuras valsts pamatfunkcija. Latvijas dalība NATO nodrošina mums salīdzinoši lētāku aizsardzību, nekā, ja Latvija mēģinātu aizsardzību nodrošināt saviem spēkiem - tāpēc gan AM un NBS pamatfunkcionālitātes nodrošināšana, gan dalība NATO ir pamatfunkcija.
Nav pieļaujams taupīt attiecībā un nepieciešamo ekipējumu karavīriem misijās.
Tas kur krīzes laikā varētu taupīt - jaunas investīcijas bruņojumā, kas nav nepieciešams misijām, jo tā nauda aiziet ārvalstu uzņemējiem.
Pagaidām samazināt lidošanu, kuģošanu, mīnu meklēšanu.
Labs pasākums ir lidlauka būvniecība, kur tiek apgūta NATO nauda un ir darbs mūsu uzņemējiem.
Attiecībā par muzeju, jaunsargiem utml - nebūtu jēdzīgi to visu momentā likvidēt, bet šīs krīzes periodā šīs aktivitātes varētu samazināt līdz uzturēšanai.
Attiecībā uz meklēšanu, sprīdzekļu neitralizēšanu utml - tās viennozīmīgi ir jānodrošina, bet pagaidām jāmazina investīcijas un intensitāte.
Latvija proporcionāli tērē maz aizsardzībai - tā nebūt nav tā joma, kur varētu būtiski ietaupīt - tikai uz krīzes periodu jāpiebremzē attīstība.

Anonīms teica...

Pats ministrs izteicās, ka AM varētu atteikties no civilajām funcijām - meklēšana un glābšana Jūrā un helihopteru izmantošana meklēšanai un slimo transportēšanai.
Tas liekas jocīgi! Valstij tā ir nepieciešama funkcija. Šīm funkcijām nepieciešama specifiska tehnika. Ja šīs funkcijas gribētu nodot citai valsts iestādei vai pat privātajiem - nāktos iepirk dubultā tehniku, apmācīt dubultā personālu - tā ka, lai arī tā nav NBS pamatfunkcija, tad tomēr šīs funkcijas veikšana NBS no valstij kopumā sanāk ekonomiskāk, nekā ja to veiktu kāds cits.

Anonīms teica...

Krīzes laikā izdot avīzi it kā sabiedrībai, lai gan nezinu nevienu, kurš šo avīzi pat redzējis būtu, tā ir klaja nekaunība!
Kara muzejam jāpelna nauda sev pašam.
Tāpat funkcijas - jaunsargi, patriotisma audzināšana un tml krīzes laikā ir stipri jāierobežo, jo tās nav primāras, lai gan vispareizāk šīs darbības vispār nodot NVO.

Anonīms teica...

Kāda jēga no visa šī? Manuprāt, VK un t.s. sociālie partneri tāpat nav īsti tikuši skaidrībā, kas vispār ir funkcija? Ja paskatās katras ministrijas funkciju sadalījumu, tad katram ir savādāka izpratne par to, neskatoties uz Valsts kancelejas n-tajiem saskaņotajiem nolikumiem! Klikšiķināšana jā, nē, nezinu vai no 1-5 īstenībā neko nedod. Ja valdība būtu gribējusi kaut ko pa īstam reorganizēt, tad sen jau viss būtu atbilstoši izvērtēts un izdarīts! Un valdības mums praktiski nav, ir tikai kaut kāda koalīcijas partiju sadarbības padome. Kāds vispār šim veidojumam ir pilnvarojums, kaut ko lemt? Šis te ir tikai sabiedrības kacināšanai un uzmanības novēršanai.
Praksē vajadzētu 1) iztrenkāt milzīgo juristu štatu, kas ir pilnīgi katrā iestādē un visu grib pārmērīgi regulēt; 2) vienkāršot procedūras ne tikai uzņēmējiem, bet arī valsts dokumentu apritei; 3) ieviest praktisku rezultātu sistēmu, t.i. nevis izstrādāt kādu normatīvo dokumentu, bet precīzi - tieši ko tas dos un kā viss mehānisms darbosies, kam no tā būs labums, kā arī paskaidrot, kā cilvēkiem to saprast; 4) beidzot ieviest ierēdņu darba novērtējumu pēc kvalifikācijas nevis nostrādāto gadu skaita. Tas ļautu noteikt pamatalgu + piemaksas nevis reizi ceturksnī vai mēnesī, bet pēc izglītības, valodu zināšanām,unikālas pieredzes u.tml.; 5)politiķi jānorobežo no praktiskām lietām, tās uzticot speciālistiem, kā arī ministru amati jāieņem atbilstoši izglītībai.

Anonīms teica...

Valsts aisardzība ir strikta valsts funkcija.
Funkcijas,kuras ir identificētas ir atrodamas visu valstu aizsardzības sistēmās, ieskaitot speciālos žurnālus,muzejus,ispeciālās izglītības iestādes.

Anonīms teica...

piekrītu 1.komentāram. Funkcijas dublējas gan savā starpā, gan ar citām iestādēm (VZD, VUGD...), bet iekavu atšifrējumiem jābūt par pamatu, nevis vispārināt. Par daudz, bet deļ naudas izdošanas labi ka daudz un saputrots

Anonīms teica...

Aizildīju aptaujas anketu, taču jāsaka, ka atsevišķas funkcijas tiešām dublējas. Priekš kam LV ir IZM, ka augstākās mācību iestādes atrodas visu iespēamo ministriju pakļautībā, tostarp Nacionālā aizsardzības akadēmija, bet IZM vēl neilgu laiku atpakaļ pastiprināti nodarbojās ar nekustamajiem īpašumiem.

Militārās izlūkošanas un drošības dienests ir pilnīgi lieks un pietiek, ka valstī ir Drošības policija.

Vairāk funkciju ir jānodod pildīt privātam sektoram.

Meklēšana un glābšana, ugunsgrēku dzēšana, sabiedriskā kārtība arī ir laba lieta, taču, lai ar to tomēr nodarbojas Valsts, Pašvaldību policija, VUGD u.tml. struktūras. Zemessargi ir iesaistīti visās lietās - glābšanas darbos, stihiju postījumu novēršanā, sabiedriskajā kārtībā, valsts aizsardzībā un pat arī starptautiskajās operācijās. Lai piedod mani ZS un zemessargi, kurus cienu, bet tas ir tas pats, kas mēģināt runāt ar vidusmēra šveices iedzīvotāju, kurš apgalvo, ka zina franču, vācu, itāļu un angļu valodu, bet īstenībā nezina nevienu.

Ministrijas militārie padomnieki ir jāatvaļina no darba, daudz labākus padomus un idejas var gūt no šīs pat sabiedriskās aptaujas.

Anonīms teica...

Daudzas AM apakšstruktūras dublē funkcijas gan pašā ministrijā, gan valstī. Neliels haosiņš kā bija tā arī paliek. Pirmkārts, jālikvidē kapelāna dienests, jo tas ir pretrunā ar cilvēktiesībām un Satversmi (iesaku iedziļināties tās būtībā).
Šāda nelaime ir ne tikai AM, bet valstī kopumā.

Anonīms teica...

Aizsardzības ministrijai - Jautājumi ir sarežģīti, bet atbildes vienkāršas un arī riski ir izklāstīti pārāk vienkāršā formā,lai parasts ierindas pilsonis saprastu,kas notiks,ja netiks veikta konkrēta funkcija.
Dažas funkcijas jau dublējas pašas par sevi uzstādītājos jautājumos.Un ja ir klasificētas sadaļas,tad nav vērts arī uzdot jautājumu par šādu sadaļu, jo tāpat nav īsti skaidrs,kas aiz tā slēpjas.

Anonīms teica...

Šveicei kā neitrālai valstij ir sava aizsardzības sistēma un ļoti augstā līmenī. Tur ikviens pilsonis par savu goda pienākumu uzskata būt reāli gatavam aizstāvēt savu zemi, jo neitralitāte nedod pilnīgu garantiju.
Bet tas, ka dotā brīdī pirmajā vietā liek trešās intereses, nevis savas valsts neatkarību augstu ierēdņu līmenī, tad gan ir kauns! Funkcijām jābūt objektīvām, saprotamām - pamatotām. Nedrīkst būt uz vienu kareivi daudz priekšnieku - piramīda pie mazākās vēja pūsmas gāžas. Jājautā, kāpēc nepieciešams kapelāna dienests; kāpēc nepieciešams NBS komandiera personīgais štābs, kāpēc AM tik daudz ierēdņu...
Mācību pavēlniecība, bet reglamentus pat ar speciāliem dienestiem nevar sameklēt!
Nodrošinājuma pavēlniecība, bet jāstaigā lielos zābakos un jāvalkā liela izmēra forma, ziemā jāsalst(ZS nav siltās veļas, ziemas cepuru) u.t.t.
Virsniecība pirmkārt domā tikai par sevi, nevis par padotajiem (Ir pārāk daudz piemēru).
Ja visas esošās nebūšanas novērstu, tad krietni vien saruktu izdevumi.

interneta pieslēgums teica...

Nu tad arī es beidzot aizpildīju :)!

Antons teica...

Šeit grūti vērtēt ..

online movies teica...

Funkcijas dublējas ar rindu citu organizāciju, kuras ir norādītas. Ir lielāka jēga meklēšanas atbalsta funkcijas noņemt no VUGD, Robezšardzes un NBS tā vietā izveidojot atsevišķu dienestu, kas šīs funkcijas veic uz zemes un ūdeņiem. Pēdējie notikumi Rīgas ostā tikai lieku reizi apliecināja, ka tā sadarbība starp vairākām organizācijām ne pārāk darbojas un to komandētāju beigās ir par daudz.
14. Tā ir mācību iestāde. Līdz ar to tai ir jābūt Izglītības ministrijas pārraudzībā.

zombie games teica...

Par tiem iepirkumiem - katra ministrija vadās no savām reālajām vajadzībām un tai piekrītošā finansējuma nodokļu veidā. Ja saliktu kopā šos ciparus un nepieciešamos nodokļu ieņēmumus katram virzienam, sanāktu interesanta aina. Būtu daudz skaidrāks ko nevar finansēt tikai tāpēc, ka nav no kā.

car wallpapers teica...

Aizsardzības ministrijai - Jautājumi ir sarežģīti, bet atbildes vienkāršas un arī riski ir izklāstīti pārāk vienkāršā formā,lai parasts ierindas pilsonis saprastu,kas notiks,ja netiks veikta konkrēta funkcija.

Facebook teica...

Nesaprotama iemesla dēļ sabāztas iepriekšējos punktos jau norādītās funkcijas. Jāga nav saprotama.

centos 5.5 iscsi target teica...

Nodrošinājuma pavēlniecība, bet jāstaigā lielos zābakos un jāvalkā liela izmēra forma, ziemā jāsalst(ZS nav siltās veļas, ziemas cepuru) u.t.t.

server high availability teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

san storage area network teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

network attached storage reviews teica...

Tagad pāršķirstot šo papīru blāķi jāsecina, ka 90% no tā var "pakārt uz nagliņas"

Anonīms teica...

Veloveikali

Jānis teica...

Daudz ar to griešanu jau aizrauties nevajadzētu. Jānis

Eko teica...

+1

free antivirus download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

frostwire teica...

nodrošina ministrijas funkciju izpildi administratīvā