2014. gada 24. marts

Laine Kučinska: Ceļa karte Latvijas NVO Eiropā - kā labāk nonākt tur, kur vēlamies?

Laine Kučinska
Nevalstiskās organizācijas (NVO) ir sadarbības partneris gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā. Pētījumi un NVO atzinumi diskusijā „Latvija + Eiropa 2014, 2015..” rāda, ka dalība ES lēmumu pieņemšanā ir būtisks izaicinājums procesa sarežģītības un resursu ietilpības dēļ.

2014. gada 6. februāris

Elita Dreimane: Prioritāte KNAB risinājumā - neatkarības stiprināšana

Elita Dreimane
Rast risinājums KNAB jautājumā nebūs vienkārši, tādēļ, manuprāt, uz svara kausiem liekami ne tikai juridiski argumenti, bet, iespējams, vēl būtiskāki - kurai no valsts varām ir augstākā sabiedrības uzticēšanās? The Council of Europe's Group of States against Corruption  (GRECO) rekomendācijās, uz kurām atsaucas arī Eiropas Komisija, ir minēta neatkarība no politiskās ietekmes.