2009. gada 5. augusts

Reformu vadības grupa diskutē par principiem un prognozēm

Trešdien, 5.augustā Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika kārtējā Reformu vadības grupas tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti sociālo partneru ierosinātie turpmākas sadarbības principi, kā arī tika uzklausīts Finanšu ministrijas sniegtais ziņojums par 2010.gada makroekonomiskās attīstības perspektīvām. Sociālie partneri iesniedza valdības pārstāvjiem savu izklāstu par sadarbības principiem, uz ko valdības pārstāvji sniegs rakstisku atbildi jau tuvākajā laikā.

Finanšu ministrija iesniedza 2010.gada valsts budžeta bāzes izdevumu plānu, kā arī piedāvāja sociālajiem partneriem darba grafiku, lai plānotu finanšu ministra, ministriju, koalīcijas deleģēto pārstāvju, sociālo partneru un Latvijas Bankas pārstāvju tikšanās augusta pirmajā pusē. Savukārt Valsts kanceleja sniedza informāciju par valsts pārvaldes funkciju uzskaiti un auditiem.

Sarunas gaitā tika uzsvērts, ka darbs pie nākamā gada budžeta projekta izstrādes jāveic stingrā saskaņā ar visu valstij veicamo funkciju lietderības izvērtējumu, lai nonāktu pie gala vienošanās par to, kuras funkcijas saglabājamas, kuras apvienojamas vai nododamas privātajam sektoram. Ministru prezidents uzsvēra, ka ikvienas funkcijas nodošana privātā sektora pārziņā ir jāvērtē no izmaksu pozīcijas raugoties, lai nerastos situācijas, kad izmaksas nevis samazinās, bet gan tieši pretēji - palielinās.

Makroekonomiskās situācijas rādītāji un valsts budžeta prognozes 2010.gadam, ko aprēķinājusi Finanšu ministrija, liecina, ka nākamā gada IKP prognoze ir -4%, bet jau 2011.gadā IKP uzrādīs pozitīvas tendences. Savukārt, no šī gada rudens jau sagaidāma deflācija gada izteiksmē. Ekonomiskās krīzes ietekmē ir par 34% krities preču imports, bet nepārtikas preču mazumtirdzniecība piedzīvojusi pat 30% lielu kritumu. Šī gada bezdarba pieaugums tiek prognozēts līdz 12,8%, kas 2010.gadā varētu vēl nedaudz pieaugt (līdz 13,2%), bet jau 2011.gadā bezdarbs stabilizēsies un sāks sarukt. Tiek prognozēts, ka nodokļu ieņēmumi šogad sastādīs 28,4% no IKP, bet nākamgad 27% no IKP. Šī gada 6 mēnešos nodokļu ieņēmumu izpilde kopā ir 96,4% no plāna. Viens no nodokļiem, kas samazinājies visstraujāk ir uzņēmumu ienākuma nodoklis, ko ietekmējusi uzņēmumu peļņas samazināšanās vai zaudējumi, kā arī tālāku iemaksu un avansa maksājumu samazināšanās un atmaksu palielināšanās.

Saskaņā ar grozījumiem 2009.gada valsts budžetā, Papildu saprašanās memorandu ar Eiropas Kopienu un Nodomu protokolu ar SVF, veidojot 2010.gada valsts budžetu, jāveic budžeta sabalansēšana (ieņēmumu palielināšana, izdevumu samazināšana) 500 miljonu latu apmērā un jānodrošina, lai valsts un pašvaldību kopbudžeta deficīts nepārsniegtu 8,5% no IKP.

Reformu vadības grupas sēdē piedalījās: finanšu ministrs Einars Repše, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos Baiba Bāne, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītājs Guntis Bērziņš, Finanšu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis, LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, LDDK viceprezidents Vasilijs Meļņiks, LTRK valdes loceklis Daniels Pavļuts, LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere, Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane.

Līga Krapāne
Ministru prezidenta preses sekretāre
Tālr. 67082865/29480299
E-pasts: liga.krapane@mk.gov.lv