2010. gada 10. augusts

Notiks Reformu vadības grupas sanāksme

Ceturtdien, 12.augustā, Rīgā, Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notiks Reformu vadības grupas sanāksme.

Finanšu ministrija informēs par valsts budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu izpildi 2010.gada septiņos mēnešos un to aktuālās prognozes vidējam termiņam. Valsts kancelejas pārstāvis informēs par valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanas darba grupas ziņojumu. Sanāksmes noslēguma Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji ziņos par vienas pieturas aģentūras koncepcijas tālāko virzību.

Reformu vadības grupas sanāksme notiks no plkst. 11.00 līdz 13.00, Ministru prezidentu zālē (III stāvā). Sanāksmes sākumā paredzēta TV/foto iespēja.

Reformu vadības grupa izveidota 2009.gada jūlijā, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts budžeta izstrādē, reformu īstenošanā un citu valstij nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Reformu vadības grupā piedalās pārstāvji no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Finanšu ministrijas, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Valsts kancelejas.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905 / 29457329
e-pasts: laine.kucinska@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv