2014. gada 6. februāris

Elita Dreimane: Prioritāte KNAB risinājumā - neatkarības stiprināšana

Elita Dreimane
Rast risinājums KNAB jautājumā nebūs vienkārši, tādēļ, manuprāt, uz svara kausiem liekami ne tikai juridiski argumenti, bet, iespējams, vēl būtiskāki - kurai no valsts varām ir augstākā sabiedrības uzticēšanās? The Council of Europe's Group of States against Corruption  (GRECO) rekomendācijās, uz kurām atsaucas arī Eiropas Komisija, ir minēta neatkarība no politiskās ietekmes.