2012. gada 23. augusts

Vai esam gatavi celt sabiedrības līdzdalības kvalitāti?

Elita Dreimane
Jūlija valdības un nevalstisko organizāciju memoranda padomes sēdē noritēja diskusija par nepieciešamām izmaiņām Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda tekstā un memoranda īstenošanas padomes darbā. Memorands pēc Nevalstisko organizāciju ierosinājuma parakstīts pirms 7 gadiem.

2012. gada 20. augusts

Tieši iedzīvotājiem un NVO ir izšķirošā loma birokrātijas mazināšanā

Turpinot ekonomiskās krīzes laikā uzsāktās reformas valsts pārvaldē, viena no valdības prioritātēm ir birokrātiskā sloga mazināšana. Nav tādas valdības sēdes, kurās netiktu vienkāršoti normatīvie akti, mazināts no iedzīvotājiem pieprasāmo dokumentu skaits un valsts sniegtie pakalpojumi digitalizēti.

2012. gada 14. augusts

Prezidentūra ES ir iespēja Latvijai parādīt sevi kā digitālu un modernu valsti

Zanda Šadre

Gatavošanās un sešu mēnešu posms 2015. gadā, kad Latvija vadīs Eiropas Savienības Padomi, ir iespēja spert lielu soli uz priekšu Latvijas starptautiskās reputācijas veidošanā. Šī ir unikāla iespēja radīt pozitīvu emocionālo pieredzi, kas ilgtermiņā asociēsies ar Latviju. Tamdēļ īpaša uzmanība jāpievērš Prezidentūras digitālās komunikācijas stratēģijai un digitālās diplomātijas iespējām.