2012. gada 14. augusts

Prezidentūra ES ir iespēja Latvijai parādīt sevi kā digitālu un modernu valsti

Zanda Šadre

Gatavošanās un sešu mēnešu posms 2015. gadā, kad Latvija vadīs Eiropas Savienības Padomi, ir iespēja spert lielu soli uz priekšu Latvijas starptautiskās reputācijas veidošanā. Šī ir unikāla iespēja radīt pozitīvu emocionālo pieredzi, kas ilgtermiņā asociēsies ar Latviju. Tamdēļ īpaša uzmanība jāpievērš Prezidentūras digitālās komunikācijas stratēģijai un digitālās diplomātijas iespējām.


Pats par sevi saprotams, ka Latvijas Prezidentūras komunikācija nevar aprobežotos tikai ar preses paziņojumiem. Tai jābūt multidisciplinārai, apvienojot sabiedriskās attiecības, reklāmu, interaktīvus digitālos risinājumus (infografikas, virālos video, dzīvos šķirkļus, mobilās aplikācijas u.c.) un citas modernās komunikācijas iespējas. Attīstoties tehnoloģijām, var prognozēt, ka 2015. gadā tieši digitālā komunikācijā būs kļuvuši par noteicošo komunikācijas sastāvdaļu.

Latvija ir piemērs eirozonas valstīm valsts finanšu stabilizēšanā. Arī Prezidentūras PR plānošanā būtiski izmantot efektīvus risinājumus – tādus, kas sasniedz mērķi un auditoriju, bet nemaksā dārgi. Jau laicīgi vērts apsvērt, vai lietderīgi būs tradicionālie komunikācijas instrumenti kā drukāti bukleti, plakāti, ceļojošās izstādes u.c. Digitālā komunikācija dod iespēju veidot interesantus un viegli patērējamus risinājums, kas sasniedz plašu un dažādu auditoriju.

Digitālā komunikācija ir tikai daļa no efektīvas komunikācijas. Pozitīvas emocionālās pieredzes radīšanai būtiski veidot  nebijušus, unikālus notikumus, komunikācijā izmantot uzrunājošu valodu un atsacīties no sarežģītiem ierēdnieciskiem terminiem, veidot interesantus un saistošus ES lēmumu skaidrojumus, kā arī īpašu uzmanību pievērst emocionāli uzrunājošām detaļām.

Komunikācijas modernizācija ir visas valsts pārvaldes izaicinājums. Prezidentūras komunikācija ar digitālo iespēju izmantošanu varētu kļūt par paraugu citām valsts pārvaldes iestādēm un iedvesmot, piemēram, preses relīzi papildināt ar infografikām, bukletu vietā veidot mobilās aplikācijas utt. Gan izstrādes, gan arī īstenošanās posmā savu artavu varētu dot Latvijas privātā sektora komunikācijas un digitālo risinājumu eksperti, kurus būtiski uzrunāt un iesaistīt šajā procesā.

Latvijas Prezidentūra ES ir iespēja sistemātiski komunicēt par Latviju starptautiski. Šī ir iespēja attīstīt mūsu valsts digitālo diplomātiju, kas šobrīd kā trends attīstās Lielbritānijā un ASV. Arī pasaules ietekmīgākais sociālais tīkls Facebook uzsācis sadarbību digitālās diplomātijas jomā ar nevienu citu kā NATO http://www.huffingtonpost.com/dr-stefanie-babst/nato-facebook-collaboration_b_1437764.html?ref=world&ir=World

Gatavošanās Prezidentūrai būtu iemesls izveidot Latvijas starptautiskās komunikācijas komandu – runaspersonu un ekspertu loku Latvijā, Briselē un citās valstīs, kur darbojās ES institūcijās. Komunikācijas „viedokļu līderu” lokā jāiesaista dinamiski un enerģiski ierēdņi un valsts pārvaldes darbinieki gan Rīga, gan Briselē. Tāpat vērtīgu artavu varētu dot radošas personības, uzņēmēji, analītiķi, zemnieki u.c.  Šo komunikatoru misija būtu atbalstīt Latvijas Prezidentūras prioritātes, saturu un pasākumus, izmantojot sociālo mediju un digitālās komunikācijas iespējas.

Darbs pie mērķtiecīgas Latvijas Prezidentūras komunikācijas veidošanas jāsāk jau tagad, cieši sadarbojoties ar Rīga 2014 kultūras programmas komunikācijas veidotājiem un paredzot īpašus notikumus un digitālo komunikāciju par Latvijas Prezidentūru jau no nākamā gada.

Nav komentāru: