2010. gada 24. februāris

Reformu vadības grupa apspriež valsts stratēģisko attīstību un vidēja termiņa budžeta konsolidācijas pasākumus

Trešdien, 17.februārī notika kārtējā Reformu vadības grupas (RVG) sēde, kuras laikā apspriests uzlabotais Latvijas stratēģiskā attīstības plāna projekts, kā arī plānotie pasākumi valsts budžeta fiskālajai konsolidācijai 2011.un 2012.gadam.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija prezentēja pārstrādāto Latvijas stratēģiskā attīstības plāna (LSAP) projektu, uzsverot jaunos uzlabojumus, salīdzinot ar iepriekšējām plāna versijām – noteikti rezultatīvie rādītāji un izmantota benchmarks metode; vairāki plāni integrēti vienā; ‘panākta vienošanās par neliela skaita loģisku un konkrētu stratēģisko prioritāšu iekļaušanu, kas tieši ietekmē plāna mērķus – dzīves kvalitātes uzlabošanu un konkurētspējas paaugstināšanu; kā arī plāna sasaite ar budžetu, analizējot izmaksas un ieguvumus pēc vienotas metodoloģijas.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Daniels Pavļuts atzinīgi novērtēja ministrijas paveikto, norādot, ka plāns ir „inovatīvs un labs – no īsā izklāsta viedokļa un metožu pielietojuma”. Tomēr vienlaikus uzsvērts – „Tas vairāk izskatās pēc taktiskā plāna, pietrūkst Ministru kabineta līmeņa lietussarga vīzija, kas ļautu šo dokumentu padarīt par vienošanas starp sabiedrību un valdību”.

Sēdes dalībnieki ilgstoši diskutēja par plāna sasaisti ar budžetu, norādot, ka pārsniedzot valsts budžeta iespējas var nākties pārskatīt stratēģijas mērķus. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis apliecināja, ka budžeta prioritātes nākamajam gadam būs plāna prioritāšu atspoguļojums. „Šī plāna prioritātes ir saskaņotas ar 2011.gada budžeta prioritātēm, un tas ir reāls solis uz priekšu salīdzinoši ar iepriekšējo pieredzi. Bet, lai plāns būtu reāls un izpildāms ir jānotiek ciešai Finanšu ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sadarbībai,” teica V.Dombrovskis. Latvijas Pašvaldību savienības un Tautas partijas pārstāvji rosināja vienoties par efektīvākajiem plāna pasākumiem ar vislielāko attīstības ietekmi vēl pirms projekta laišanas uz valdības sēdi.

Otrs diskusiju bloks saistījās plāna orientācija uz ārējo tirgu pieprasījumu un eksportu. Vairāki dalībnieki uzsvēra, ka tieši iekšējā tirgus attīstība un tas, cik naudas būs iedzīvotāju makos, liecinās par plāna veiksmi vai neveiksmi. V.Dombrovskis atgādināja, ka „Fiskālā konsolidācija vistiešākā mērā mazina iekšzemes ieprasījumu. Ja ir ierobežotas iespējas iekšzemes patēriņu izaugsmei, jākoncentrējas uz ārējo pieprasījumu”.

RVG pieņēma zināšanai sniegto informāciju un vienojās, ka līdz 1.martam ministrijas un valdības partneri – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, precizēs plāna redakcijas un rezultatīvos rādītājus, lai plāna projekts varētu tikt virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē jau 23.martā.

Diskutējot par otro darba kārtības jautājumu - pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011.un 2012.gadā – Finanšu ministrija prezentēja valdības apstiprinātos vidēja termiņa budžeta mērķus:

  • Uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstīšanu kā galveno nosacījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanai;
  • Sociālās drošības un atbalsta nodrošināšanu, tai skaitā konsekventi turpinot Sociālā drošības tīkla stratēģijā iekļauto pasākumu īstenošanu, kā arī izvērtēt uz mērķgrupām vērstu sociālo pabalstu un atbalsta īstenošanu, sistēmas izvērtēšanu;
  • Publiskās pārvaldes efektivitātes paaugstināšanu, koncentrējot tās darbību un optimizējot veicamās funkcijas, orientējoties uz mazu, profesionālu un uz iedzīvotājiem vērstu publisko pārvaldi.

Klātesošie tika iepazīstināti ar pasākumiem fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai gan analītisko dokumentu izstrādes līmenī, gan valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanā. Tāpat Finanšu ministrija informēja, ka līdz 18.jūnijam RGV sēdē tiks izskatīts projekts Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaram 2011.-2013.gadam.

Klātesošie aicināja maksimāli censties realizēt iecerētos pasākumus līdz vasaras sākumam un samazināt termiņu grafiku, lai izvairītos no neproduktīva darba priekšvēlēšanu laikā. Finanšu ministrija apliecināja gatavību uzsākt diskusijas jau no šī brīža, kā arī atjaunot darba grupu konkrētu priekšlikumu izvērtēšanai.

RGV sēdē tika izskatīti 2 no 6 plānotajiem jautājumiem, tāpēc nākamā sēde atlikušo jautājumu izskatīšanai tiks sasaukta nākamās nedēļas laikā finanšu ministra Einara Repšes vadībā.

RVG sēdē piedalījās arī Ministru prezidenta un atsevišķu Valsts kancelejas darbinieku ēnas – kopskaitā 11 skolēni no visas Latvijas.

Pielikumā:
RAPLM prezentācija Latvijas stratēģiskā attīstības plāna (2010.-2013.) projekts (.ppt)
FM prezentācija Pasākumi, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011.un 2012.gadā un likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” sagatavošanu (.ppt)
Informāciju sagatavoja:

Ieva Aile
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082902 / 29104676
e-pasts: ieva.aile@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv