2012. gada 17. jūlijs

Valsts iestāžu logo raibumu nomainīs valsts ģērbonis


Ilze Pavlova
Vairākus gadus runāts, diskutēts, bet te nu beidzot tā būs – vienota vizuālā identitāte valsts pārvaldē. Privātajam biznesam raksturīgā un svarīgā atpazīstamība un logo padarīšana ne saukta, ne aicināta bija ieklīdusi arī publiskajā sektorā, radot pamatīgu "dzeņa vēderu", kurā viegli apjukt – kas ir kas?


 

Vai tāls ceļš līdz profesionālai valsts pārvaldei Latvijā?

Elita Dreimane
Vārdu salikums „maza, efektīva valsts pārvalde", tāpat kā „strukturālās reformas" un vēl daži krīzes gados lietotie vārdu salikumi tagad sabiedrības acīs jau sākotnēji vieš neticību vēstījumam.

2012. gada 11. jūlijs

Burkāns un pātaga valsts pārvaldē

Eva Upīte
Paši valsts pārvaldes darbinieki pētījumā atzīst, ka darbs nav orientēts uz rezultātu sasniegšanu. 41% strādājošo uzskata, ka pārvaldes darbu nevar raksturot kā uz rezultātu orientētu, 26% viedoklis nav un tikai 33% pārvaldes darbu vērtē uz rezultātiem orientētu.