2013. gada 26. jūlijs

Elita Dreimane: Līdzdalības pavasaris Latvijā

Latvija ir viena no retajām valstīm, kurā sabiedrībai ir nodrošinātas patiesi plašas līdzdalības iespējas valsts pārvaldē un informācijas pieejamība par valdības darbu. Piemēram, atklātas valdības sēdes, ko iespējams vērot tiešsaistē, ir tikai divās Eiropas valstīs, un kopš šī gada 11. jūnija – Latvija ir viena no tām. 

2013. gada 8. jūlijs

Sabiedrības līdzdalība: vienas barjeras nojauktas, bet citas – vēl palikušas

Gunta Freimane
„Kas ir aizsniegti griesti? Apziņa, ka par zemiem.” (O.Vācietis) Pirms nedēļas, 1.jūlijā tika sasniegta nozīmīga robežlīnija sabiedrības līdzdalības pilnveidē – ieviesti diskusiju dokumenti. Tas nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs jāpublisko izstrādātie tiesību aktu projekti un politikas dokumenti vismaz 14 dienas pirms to pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

2013. gada 4. jūlijs

Iveta Kažoka: Kā prasmīgi izmakšķerēt valsts pārvaldei trūkstošās zināšanas?

Valsts politikas veidotāji – amatpersonas, kas izstrādā jaunus likumus, jaunas koncepcijas, stratēģijas - nav viszinoši. Viņiem tādiem arī nav jābūt - nav pasaulē cilvēka, kas zinātu VISU, teiksim, par būvniecību, medijiem, valsts kapitālsabiedrību pārraudzību. Taču savu zināšanu robežas ir jāapzinās un, strādājot pie sabiedriski svarīgiem lēmumiem, jātiecas tās paplašināt tā, lai pieņemtie lēmumi būtu tik kvalitatīvi, cik vien iespējams.