2013. gada 8. jūlijs

Sabiedrības līdzdalība: vienas barjeras nojauktas, bet citas – vēl palikušas

Gunta Freimane
„Kas ir aizsniegti griesti? Apziņa, ka par zemiem.” (O.Vācietis) Pirms nedēļas, 1.jūlijā tika sasniegta nozīmīga robežlīnija sabiedrības līdzdalības pilnveidē – ieviesti diskusiju dokumenti. Tas nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs jāpublisko izstrādātie tiesību aktu projekti un politikas dokumenti vismaz 14 dienas pirms to pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Par to, ka nevalstiskās organizācijas jāiesaista iespējami agrīnā valdības lēmumu tapšanas posmā, runāts jau daudzus gadus parakstītajā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā un šo nepieciešamību NVO ir regulāri aktualizējušas Memoranda padomes sēdēs. Tomēr ceļš līdz konkrētām izmaiņām tiesību aktos bijis pakāpenisks, soli pa solim. Ceļu līdz diskusiju dokumentiem veidoja gan līdzdalību sekmējošas izmaiņas MK Kārtības rullī, gan nemitīgi augošs NVO sniegto atzinumu skaits, augošs skaits NVO, kas iesaistītas tiesību aktu projektu izstrādē jau no paša sākuma – šim mērķim izveidotās darba grupās.

Divus gandrīz vienlaicīgus notikumus – valdības sēžu tiešraižu uzsākšanu un diskusiju dokumentu ieviešanu var salīdzināt ar Skrundas lokatora uzspridzināšanu neilgi pēc neatkarības atgūšanas. Tomēr - Vienas barjeras ir nojauktas, bet citas – vēl palikušas. Iespējas līdzdarboties valdības lēmumu pieņemšanā ir, bet – cik kvalitatīva ir diskusija? Cik resursu – gan finansiālo, gan cilvēkresursu, ir mūsu rīcībā (gan NVO, gan valsts pārvaldei)? Cik dziļa ir izpratne par to, kāpēc sabiedrības viedoklis ir svarīgs? Latvija starp 29 Centrāleiropas un Eirāzijas valstīm pašlaik tiek vērtēta kā 3.demokrātiskākā valsts ("Freedom House" ikgadējā ziņojumā) un ir uzlabojusi savu sniegumu salīdzinājumā ar pagājušo gadu, tomēr mēs ne tikai esam lepni par to. Mēs gribam vairāk! „Vai, cik tāls ir tas tālums starp balto un BALTO!” (O.Vācietis) Nākošais lielākais izaicinājums, nākošā lielākā barjera līdzdalībā valsts pārvaldei varētu būt – samazināt steidzamības kārtā pieņemto tiesību aktu skaitu.

Nav komentāru: