2009. gada 4. septembris

Vērtējiet Iekšlietu ministrijas funkcijas

Funkciju vērtēšana ir noslēgusies. Paldies par dalību! Tuvākajās dienās publicēsim rezultātus!

Vērtējiet Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu 82 funkcijas
15 comments:

Anonīms teica...

Vai patiesi 154. ir nepieciešams slēgt?

abt teica...

novērtēju visas uz 5

interneta pieslēgums teica...

#2 Malacis .!

Putns teica...

Ganjau ...

online movies teica...

FUNKCIJAS BŪTĪBA: ministrijas uzdevumu nodrošināšana personāla plānošanas, uzskaites veikšanas un kvalitātes vadības jomā, ministrijas padotībā esošo iestāžu personāla dienesta darbības koordinēšana, Informācijas sistēmas "IeM personālsastāvs" uzturēšana FUNKCIJAS KLIENTI: ministrijas struktūrvienības un ministrijas padotībā esošās iestādes, ministrijas vadība, darbinieki, citas valsts institūcijas, iedzīvotāji, vienotas iekšlietu sistēmas darbības vienotas personāla uzskaites sistēmas nodrošinājums FUNKCIJAS RISKI: tiks dezorganizēta darbības joma, kas saistīta ar pamatotu amata vietu s

zombie games teica...

koordinē un kontrolē tiesību aktu projektu izstrādi, nodrošina ministrijas funkciju izpildi administratīvā procesa piemērošanas jomā, sagatavo atzinumus par tiesību aktiem un starptautisko līgumu projektiem, un piedalās tiesību aktu projektu virzīšanā līdz to pieņemšanai vai akceptēšanai Ministru kabinetā FUNKCIJAS KLIENTI: ministrijas vadība, padotības iestādes, iekšlietu sistēmas amatpersonas un darbinieki, valdības.

car wallpapers teica...

novērtēju visas uz 4

Facebook teica...

Vispar jau ir jomas, kuras IZM mierigi varetu nodot kadam citam

centos 5.5 iscsi target teica...

Jā, izskatās ka nav ne vainas ...

high availability solutions teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

network attached storage reviews teica...

Tagad pāršķirstot šo papīru blāķi jāsecina, ka 90% no tā var "pakārt uz nagliņas"

free antivirus download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

frostwire teica...

nodrošina ministrijas funkciju izpildi administratīvā