2010. gada 2. marts

Reformu vadības grupa diskutē par valsts pārvaldes funkcijām un pakalpojumiem

Ceturtdien, 25.februārī, notika Reformu vadības grupas sēde, kurā izskatīja jautājumus par valsts funkciju izvērtējumu, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti, funkciju auditu darbību un nevalstiskā sektora partneru līdzdalību strukturālo reformu procesos.

Valsts kancelejas pārstāvis Kristaps Soms informēja par valsts budžeta finanšu līdzekļu ietaupījumu, deleģējot valsts funkcijas, pārtraucot valsts funkciju izpildi vai samazinot to izpildes finansējuma apjomu. Kopējais valsts budžeta līdzekļu ietaupījums funkciju samazināšanas rezultātā ir 719 miljoni latu. No tiem valsts ir ietaupījusi 5 miljonus latu, funkcijas deleģējot privātajam un nevalstisko organizāciju sektoram. Visvairāk funkcijas ir deleģējušas Izglītības un zinātnes ministrija, Vides ministrija, Zemkopības ministrija, Iekšlietu ministrija un Labklajibas ministrija. Piemēram, Labklājības ministrija ir deleģējusi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu personām ar dzirdes traucējumiem Latvijas Nedzirdīgo savienībai. Latvijas bērnu fondam ir deleģēta pakalpojuma no vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācijas administrēšanas nodrošināšana. Izglītības un zinātnes ministrija ir deleģējusi funkciju par talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu sporta federācijām.

2009.gadā valsts ir pārtraukusi funkcijas, samazinot valsts budžeta izdevumus par 40 miljoniem latu. Piemēram, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību. Tieslietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu gan klientiem ieslodzījumā, gan klientiem sabiedrībā.

Valsts kancelejas pārstāvis informēja, ka valsts budžeta līdzekļu ietaupījums 61,9 miljonu latu apmērā ir iegūts, samazinot finanšu resursus valsts funkciju izpildei, nemainot to izpildes apjomu un intensitāti. Visvairāk funkciju finanšu izdevumus ir samazinājušas Veselības, Labklājības, Aizsardzības, Satiksmes un citas ministrijas.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis Artis Stucka informēja par valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu efektīvu nodrošināšanu, minimizējot fiskālo ietekmi uz valsts budžetu. Paredzēts sagatavot valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas plānu, lai nodrošinātu izmaksu efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas mehānismu reģionos un novados un ieviest vienas pieturas aģentūras principu (“VPA”) valsts pārvaldē, tādējādi sakārtojot valsts pārvaldes sniegtos pakalpojumus. Vienlaikus uzsverot, ka “VPA” ieviešana paredz uzstādījumu izvirzīšanu pakalpojumu sniegšanas organizācijai valsts un pašvaldību institūcijās, bet neparedz jaunu institūciju (vienas pieturas aģentūra) izveidošanu. Kā norādīja RAPLM pārstāvis, tad “VPA“ ieviešanas uzsākšanai ir apzināti 6 valsts un pašvaldību pakalpojumi (piem. būvatļauju izsniegšana, reklāmas pakalpojumi, maznodrošināto statusa piešķiršana, u.c.), kuri tiks virzīti kā „testa pakalpojumi” 5 pašvaldībās.

Izskatot jautājumu par nevalstiskā sektora (NVO) partneru līdzdalību un spēju ietekmēt strukturālo reformu procesus, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Butkēvičs rosināja paplašināt Reformu vadības grupas sastāvu, tajā iekļaujot pārstāvi no biedrības „Pilsoniskā alianse”, kas ļautu reformu procesā iesaistīt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Minētais ierosinājums tiks iesniegts Ministru prezidentam izvērtēšanai.

Reformu vadības grupas sēdē Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane informēja par Funkciju audita komisijas darbu un mērķiem. 2009.gadā ir izstrādāts valsts pārvaldes un civildienesta optimizācijas plāns un 60 – 70% no plānotajiem pasākumiem ir īstenoti. Tāpat ir izstrādātās rekomendācijas noteiktu valsts iestāžu darbības pilnveidošanai četru Ministru kabinetā atbalstīto funkciju auditu rezultātā. 2010.gadā ir uzsākti funkciju auditi, lai samazinātu kontroles un uzraudzības apjomu attiecībā uz komersantiem un izglītības iestādēm, lai nodrošinātu racionālu resursu izmantošanu, samazinot informācijas tehnoloģiju komunikāciju uzturēšanas izmaksas un lai samazinātu valsts pārvaldes atbalsta funkciju apjomu, koncentrējot tās vai nododot ārpakalpojumiem. Kā būtiskākās problēmas funkciju auditu veikšanā Valsts kancelejas direktore minēja pretestību, t.s., dažādu (politisko, nozaru, NVO, pārvaldes, u.c.) interešu mobilizāciju, lai novērstu plānotas pārmaiņas, un nepietiekamus cilvēkresursus auditu veikšanā. Par funkciju audita komisijas darbu, turpmāko statusu un darbības mērķiem 2010.- 2013.gadā plānots diskutēt nākamajā Reformu vadības grupas sēdē.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905 / 29457329
E-pasts: Laine.Kucinska@mk.gov.lv

29 komentāri:

best movies teica...

Izskatot jautājumu par nevalstiskā sektora (NVO) partneru līdzdalību un spēju ietekmēt strukturālo reformu procesus, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Butkēvičs rosināja paplašināt Reformu vadības grupas sastāvu, tajā iekļaujot pārstāvi no biedrības „Pilsoniskā alianse”, kas ļautu reformu procesā iesaistīt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Minētais ierosinājums tiks iesniegts Ministru prezidentam izvērtēšanai.

arcade games teica...

2009.gadā valsts ir pārtraukusi funkcijas, samazinot valsts budžeta izdevumus par 40 miljoniem latu. Piemēram, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību. Tieslietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu gan klientiem ieslodzījumā, gan klientiem sabiedrībā.

christmas wallpaper teica...

Kā būtiskākās problēmas funkciju auditu veikšanā Valsts kancelejas direktore minēja pretestību, t.s., dažādu (politisko, nozaru, NVO, pārvaldes, u.c.) interešu mobilizāciju, lai novērstu plānotas pārmaiņas, un nepietiekamus cilvēkresursus auditu veikšanā. Par funkciju audita komisijas darbu, turpmāko statusu un darbības mērķiem 2010.- 2013.gadā plānots diskutēt nākamajā Reformu vadības grupas sēdē.

Facebook teica...

2009.gadā valsts ir pārtraukusi funkcijas, samazinot valsts budžeta izdevumus par 40 miljoniem latu. Piemēram, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību. Tieslietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu gan klientiem ieslodzījumā, gan klientiem sabiedrībā.

iscsi target xp teica...

Ceturtdien, 25.februārī, notika Reformu vadības grupas sēde, kurā izskatīja jautājumus par valsts funkciju izvērtējumu, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti, funkciju auditu darbību un nevalstiskā sektora partneru līdzdalību strukturālo reformu procesos.

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area network teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

excel vlookup teica...

Thanks for this site..it really helped me a lot and will let me learn a lot also..Once you’re done with that find some sloping block house designs who do a range of builders sunshine coast.

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

thank you so a great deal for these ideas!

Crohns disease diet teica...

This proposal will be submitted to the Prime Minister for evaluation.

Anonīms teica...

just wanted to leave a quick comment to say thank you for sharing the information..Esources.co.uk

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi

Dropshipping teica...

Ceturtdien, 25.februārī, notika Reformu vadības grupas sēde, kurā izskatīja jautājumus par valsts funkciju izvērtējumu, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti, funkciju auditu darbību un nevalstiskā sektora partneru līdzdalību strukturālo reformu procesos.

dental website teica...

Dental website will help you reach out to people who are looking for a skilled dentist.you should also visit this site..
dentalwebsites

smycken teica...

thanks for the post guys..smycken

Forex Broker Reviews teica...

That's very helpful information..thanks for sharing it to us..forex broker reviews

Forex Contest teica...

Fabulous post I really like it, keep it up and keep posting like this!..
forex contest

best dog food teica...

It is a fact that the dogs are omnivores. It is very easy to prepare their food at home. All you need to throw some vitamins, protein with carbs and minerals to prepare healthy foodstuff, don't forget to include some spinach leaves for your Popeye as they are really very good and beneficial.you should also visit htis site best dog food for more information..

Belfast Taxis teica...

Thanks for the post..I really appreciate this..
BelfastTaxis

best forex brokers teica...

This article is all about choosing the best forex brokers to help you trade online - and help you achieve currency-trading success.

top forex brokers teica...

This article is about the top forex brokers in the market.

top forex brokers for USA teica...

Thank you for taking the time to publish this information! I’m still waiting for some interesting thoughts from your side in your next post thanks visit this site also top forex brokers for USA

High Leverage Forex Brokers teica...

Thank you for taking the time to publish this information!check this out also High Leverage Forex Brokers.

low spread forex broker teica...

be wary of low spread Forex brokers.Don't simply go to a broker that can provide the lowest spreads,Learn forex trading through this site low spread forex broker

Mob teica...

I'm impressed. You're truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. I'm saving this for future use Quit Smoking Tips.

Movie Trailers teica...

Great blog, all posts have something to learn. Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts. Keep writing... Buy Neopoints | www.neopointwarehouse.com

forex contest teica...

thanks for the post..keep posting like this article..you may visit this site also forex contest