2010. gada 3. marts

Kas ir strukturālās reformas?

Vēl aizvien ik pa brīdim izskan jautājums - ko mēs saprotam ar terminu „strukturālās reformas”. Tādēļ Valsts kanceleja atgādina, ka pēc diskusijām ar sociālajiem partneriem un Reformu vadības grupas dalībniekiem valdība ir apstiprinājusi šādu strukturālo reformu jēdziena definīciju:

Strukturālās reformas ir savstarpēji saskaņotas, plānveidīgas, finansiāli,
sociāli un politiski izvērtētas, kā arī ar ieinteresētajām pusēm un sabiedrību izdiskutētas izmaiņas noteiktās valsts politikas jomās, kas ir vērstas uz to, lai kāpinātu valsts konkurētspēju un nodrošinātu valsts attīstības mērķu sekmīgāku sasniegšanu.

Tādējādi strukturālas reformas vienlaikus ietver attīstības vīzijas un mērķu pārskatīšanu, to sasniegšanas veidu pārskatīšanu, kā arī izpildstruktūras (institucionālās struktūras) un darbības veida (procesu) pārskatīšanu.

Uz strukturālajām reformām ir attiecināmi vispārējie valsts politikas veidošanas kritēriji. Tām ir jābūt:
• ar skaidri definētiem mērķiem un prioritātēm;
• savstarpēji saskaņotām (tās nedrīkst būt pretrunīgas);
• plānveidīgām;
• finansiāli, sociāli un politiski izvērtētām;
• ar valdības partneriem izdiskutētām;
• atklātām, sabiedrībai saprotamām.

Papildus informāciju skatīt informatīvajā ziņojumā par Pasākumu plāna valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai īstenošanas gaitu, galvenajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file14476.doc

20 comments:

christmas wallpaper teica...

Strukturālās reformas ir savstarpēji saskaņotas, plānveidīgas, finansiāli,
sociāli un politiski izvērtētas, kā arī ar ieinteresētajām pusēm un sabiedrību izdiskutētas izmaiņas noteiktās valsts politikas jomās, kas ir vērstas uz to, lai kāpinātu valsts konkurētspēju un nodrošinātu valsts attīstības mērķu sekmīgāku sasniegšanu.

arcade games teica...

savstarpēji saskaņotām (tās nedrīkst būt pretrunīgas);
plānveidīgām;

movies 2011 teica...

Tādējādi strukturālas reformas vienlaikus ietver attīstības vīzijas un mērķu pārskatīšanu, to sasniegšanas veidu pārskatīšanu, kā arī izpildstruktūras (institucionālās struktūras) un darbības veida (procesu) pārskatīšanu.

Facebook teica...

2009.gadā valsts ir pārtraukusi funkcijas, samazinot valsts budžeta izdevumus par 40 miljoniem latu. Piemēram, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību. Tieslietu ministrija ir pārtraukusi funkciju par probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu gan klientiem ieslodzījumā, gan klientiem sabiedrībā.

iscsi target xp teica...

Tādēļ Valsts kanceleja atgādina, ka pēc diskusijām ar sociālajiem partneriem un Reformu vadības grupas dalībniekiem valdība ir apstiprinājusi šādu strukturālo reformu jēdziena

wallpapers teica...

savstarpēji saskaņotām (tās nedrīkst būt pretrunīgas);
plānveidīgām;

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area network teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

Jānis teica...

Kā man nepatīk šie divi vārdi "strukturālās reformas" - Jāņi

Anonīms teica...

Veloveikali

Eko teica...

Veloveikali

Jāni nebēdā nopērc veļuku

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

thank you so a great deal for these ideas!

Crohns disease diet teica...

shameless promotion

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi

project management software teica...

I agree with you. This post is truly inspirational. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

nyc event photographers teica...

I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will locate that extremely useful Please visit for more information

monapandit74 teica...

You have a cool web site. It is almost the first time I encounter something like that. In fact I'm thinking of creating my own one.Google's results pages are simple, and that's why they work. Simple.So thanks for it. www.stagingworks.ca/