2009. gada 4. septembris

Vērtējiet Labklājības ministrijas funkcijas

Funkciju vērtēšana ir noslēgusies. Paldies par dalību! Tuvākajās dienās publicēsim rezultātus!

Vērtējiet Labklājības ministrijas un speciālā budžeta funkcijas, kā arī iestāžu 73 funkcijas


25 komentāri:

Anonīms teica...

Lai ietaupītu līdzekļus uz administratīvā aparāta VSAA un NVA aģentūras var apvienot, vairāk pievēršot uzmanību klientu apkalpošanas kvalitātei , pieņemot darbā darbiniekus ar atbilstošu augstāko izglītību , kā arī nodrošināt pakalpojuma pieejamību tuvāk dzīves vietai, lai nav jādrūzmējas rindās pēc pakalpojuma. Izveidot vienas pieturas aģentūru.

Anonīms teica...

Krīzes apstākļos uzlikt lielajām pensijām griestus.

Anonīms teica...

Labklājības ministrijai nevajadzētu finansēt Jaundubultu sanatoriju,kas saucas Sociālais integrācijas centrs un būtībā ir atpūtas nams,kur par katru cilvēku tiek maksāts 600 latu un rehabilitācijas iespējas ir niecīgas.Šai naudai tur nav atdeves.Ministrijā ir atsevišķa nodaļa, kas pārvalda šo finansējumu (agrāk aģentūra), tā varētu tikt saīsināta. Sanatoriju var privatizēt un tā var veikt valsts pasūtījumu.Noteikti rehabilitācijas iespējas cilvēkiem uzlabotos.

Anonīms teica...

Redzat visa lietu būtība jau ir tajā KĀ šos līdzekļus pārvalda.Uz visu skatoties kas notiek LV tad secinājums ,,man personīgi ir ,,ministrijās un arī iestādes -to pakļautībā neredz kas būtu jāredz.Gunārs Rīgā ,,ne anonīms,,

Anonīms teica...

bezdarbnieku pabalstam jānosaka maksimālais apmērs - nav normāli, ka tas bieži tiek aprēķināts ņemot vērā atlaišanas pabalstu, tādējādi nepamatoti paaugstinot vidējās algas apmēru pabalsta aprēķinam. Ja persona saslimst mēneša laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas, slimības pabalsta periods jānosaka ne vairāk kā 2 mēneši.

Anonīms teica...

izskatās, ka kāds atkal par velti grib pievākt valsts objektu.

Anonīms teica...

Cilveks ar Lietuvas pilsonibu,bet patstavigs iedzivotajs Latvija nostradaja 4 gadus Riga un maksaja nodoklus,ka ari jauniba 5 gadus.Gribeja sakart pensijas lietu ta lai Lietuvas pensiju parskaititu uz Rigu un par nostradatiem gadiem sanemtu paris latus ari no Latvijas.Iesniedz dokumentus aprili Citadeles iela,Lietuviesi jau sen parskatija,bet Latvija nav vel sareikinajusi.un ska ka novembri,varbut oktobri.
Kas tie par darbiniekiem,kuri ta noslogoti,ka neko nav spejigi izdarit.Meklejiet jaunus un stradigus,pieklajigus darbiniekus Citadeles ielas kamtori.

Anonīms teica...

VSAA vajadzētu pievienot Valsts ieņēmumu dienestam, lai visus nodokļus administētu viena institūcija nevis dažādas. Šāda veidā varētu izvairīties arī no bezdarbnieku pabalstu pārmaksām, jo VID operatīvi redzētu vai persona strādā vai nē.

Anonīms teica...

Kapec LM finansee neko nedaroso Pensionaru Federaciju ?

abt teica...

Turās!!!

interneta pieslēgums teica...

Piekrītu 5 komentāram ...

Pr teica...

(:

free music teica...

hello) nice site)

free movie download teica...

Nodrošināt nepārtrauktu ministrijas, tās padotības iestāžu darbības plānošanu, finanšu plūsmas plānošanu pamatpakalpojumu nodrošināšanai un veikt sistemātisku budžeta līdzekļu izlietojuma analīzi un kontroli, kā arī izstrādāto dokumentu (t.sk normatīvo aktu un atzinumu) juridiskās atbilstības novērtējumu. Nodrošināt izvirzītajiem mērķiem atbilstošas rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbību un attīstību. Uzturēt un pilnveidot kvalitātes vadības elementus (procesu vadību, Balanced Scorecard), kā arī ieviest un uzturēt ministrijas risku pārvaldības sistēmu.

funny wallpapers teica...

Turās!!!

monster truck games teica...

Darbinieku un atsevišķu struktūrvienību darbības pārrāvumi neatbilstošas darba vides un IT resursu bojājumu dēļ, nesankcionēta piekļuve ministrijas IT resursiem, nepietiekami ātra un efektīva dokumentu aprite un informācijas plūsma, laikā neveikti norēķini (kā rezultātā iestājas sankcijas), nepietiekama informētība par darba aizsardzības jautājumiem, kā rezultātā seko neadekvāta rīcība krīzes situācijās. Nepietiekama un/vai neadekvāta informācija publiskajā telpā, kas var radīt draudus LM reputācijai un uzticamībai, nepietiekami caurskatāms publisko iepirkumu organizēšanas process

Facebook teica...

Krīzes apstākļos uzlikt lielajām pensijām griestus.

centos 5.5 iscsi target teica...

Tādēļ arī notiek nejēdzības un kaitniecība no Finanšu ministrijas puses, kad, lai samazinātu valsts budžeta deficītu, tiek samazināti naudas līdzekļi, kas paredzēti valsts funkciju nodrošināšanas izdevumu segšanai, arī 3.punktā minētajām iestādēm, kā rezultātā samazinās tā ieņēmumu daļa, ko 3.punktā minētās iestādes iemaksā valsts budžetā.

Ātrais teica...

Te nav ko vērtēt ...

high availability solutions teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

network attached storage reviews teica...

Tagad pāršķirstot šo papīru blāķi jāsecina, ka 90% no tā var "pakārt uz nagliņas"

free antivirus download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi