2009. gada 4. septembris

Reformu vadības grupa pauž vienotu izpratni par turpmāko budžeta izstrādes gaitu un principiem

Piektdien, 4.septembrī, Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika trešā Reformu vadības grupas (RVG) sēde, kuras gaitā valdības vadītājs iepazīstināja sociālos un sadarbības partnerus ar 2010.gada valsts budžeta sagatavošanas gaitu. Finanšu ministrs Einara Repšes sniedza izvērstu informācija par veikto budžeta bāžu saskaņošanas procedūru ar visām ministrijām, savukārt Valsts kancelejas pārstāvji izklāstīja valsts veikto funkciju izvērtēšanas rezultātus, kā arī iepazīstināja grupas dalībniekus ar Valsts kancelejas izstrādāto valsts pārvaldes reformu interneta mājas lapas projektu, kas paredzēts plašas sabiedrības iesaistīšanai valsts funkciju vērtēšanā. Valdības partneri – LBAS, LDDK, LTRK, LPS – pauda pozitīvu viedokli par izveidoto interaktīvo pieeju funkciju vērtēšanai un izteica galvenos secinājumus pēc paveiktā.

Diskutējot par turpmākajiem pasākumiem, puses vienojās, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir rast iespējami skaidras atbildes uz tiem jautājumiem, kas šobrīd vistiešāk skar sabiedrību un izraisa vislielāko sabiedrības rezonansi. Pēc valdības partneru iepriekš paustas iniciatīvas, budžeta izdevumu pieaugums atsevišķās pozīcijās varētu tikt vērtēts pret 2004.gadu, kas acīmredzami pierāda, ka jomas, kurās bijis vismaz trīskārtējs budžeta finansējuma pieaugums, ir – sociālā aizsardzība, izglītība un veselība. Lai rastu precīzus skaidrojumus tam, kādēļ 2004.gadā pie divreiz mazāka valsts budžeta apjoma minētās nozares varēja salīdzinoši veiksmīgi funkcionēt, LTRK valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme–Grende ierosināja izveidot darba grupas, kas izvērtēs finansējuma straujā pieauguma un lietderīguma pamatojumu, kas palīdzētu rast skaidrojumu par šiem jautājumiem arī plašākai sabiedrībai.

Pēc valdības partneru ierosinājuma turpmāk piedalīties RVG tiks aicināti arī citu koalīcijas partiju pārstāvji, kuriem piecu baļļu sistēmā būs jāsniedz savs izvērtējums valsts veiktajām funkcijām, kā to jau iepriekš darījuši valdības partneri un ministrijas. Šādu pat funkciju izvērtējumu veikt tiks aicinātas arī Saeimā pārstāvētās opozīcijas partijas.

Valdības vadītājs diskusijas noslēgumā uzdeva Finanšu ministrijai uz nākamo valdības sēdi sagatavot bāzes scenāriju budžeta izdevumu samazinājumiem atbilstoši funkciju novērtējumam, kur ar 5 ballēm vienbalsīgi vērtētās funkcijas tiks finansētas simtprocentīgā apjomā, bet zemāk vērtēto funkciju finansējums tiktu modelēts diferencētās samazinājuma pakāpēs. Funkcijas, kuras vērtētas krasi atšķirīgi, tiktu pakļautas diskusijām.

Koalīcijas partneri ierosināja izveidot vienotu definējumu jēdzienam „strukturālās reformas” un izstrādāt kritērijus minimālajam valsts sniedzamā pakalpojuma standartam, lai novērstu nekonsekvences izpratnē par reformu būtību un nepieļautu patvaļīgu valsts atteikšanos no funkcijām, aizbildinoties ar finansējuma samazinājumu.

LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle rosināja valdību izstrādāt nodokļu politikas pamatnostādnes nākamajiem pieciem gadiem, kā arī turpmāk RVG sanāksmes rīkot regulārā režīmā divu nedēļu periodā. Ministru prezidents šo priekšlikumu atbalstīja.

Informāciju sagatavoja:
Līga Krapāne
Ministru prezidenta preses sekretāre
Tel: 67082865 / 29480299
E-pasts: Liga.Krapane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv

11 comments:

interneta pieslēgums teica...

Sen bija laiks ..

Antons teica...

Nekāds labums jau nebija ..

Facebook teica...

Šādu pat funkciju izvērtējumu veikt tiks aicinātas arī Saeimā pārstāvētās opozīcijas partijas.

centos 5.5 iscsi target teica...

Koalīcijas partneri ierosināja izveidot vienotu definējumu jēdzienam „strukturālās reformas” un izstrādāt kritērijus minimālajam valsts sniedzamā pakalpojuma standartam, lai novērstu nekonsekvences izpratnē par reformu būtību un nepieļautu patvaļīgu valsts atteikšanos no funkcijām, aizbildinoties ar finansējuma samazinājumu.

server high availability teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

san storage area network teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

network attached storage reviews teica...

Tagad pāršķirstot šo papīru blāķi jāsecina, ka 90% no tā var "pakārt uz nagliņas"

free antivirus download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

frostwire teica...

nodrošina ministrijas funkciju izpildi administratīvā

Vinothini bbu teica...

Your article is superbly awesome. I’m so satisfied with the information. I was always confused about how to choose best deals, Thank you so much, please keep writing such articles.
youtube subscribers