2009. gada 17. decembris

Valsts kanceleja aicina izglītības iestādes informēt par administratīvo slogu

Valsts kanceleja aicina izglītības iestādes sniegt informāciju par tām valsts un pašvaldību institūciju īstenotajām uzraudzības funkcijām, kas apgrūtina to ikdienas darbu, piemēram, vienādas informācijas sniegšana dažādām institūcijām, vairāku iestāžu pārbaudes par vienu procesu, formālas dokumentācijas aizpildīšana un tamlīdzīgi. Informāciju var iesniegt uz e-pasta adresi izglitiba@mk.gov.lv līdz 2010.gada martam.

Atbilstoši funkciju audita plānam, ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota funkciju audita grupa funkciju audita veikšanai izglītības iestāžu uzraudzības funkciju jomā. Funkciju audita mērķis ir sagatavot priekšlikumus izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, sertifikācijas un akreditācijas funkciju vienkāršošanai, tādējādi samazinot izglītības iestāžu ieguldītos resursus administratīvu procedūru veikšanai un ļaujot tos novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanas aktivitātēm.

Funkciju audita veikšanas laikā tiks veiktas konsultācijas ar izglītības iestāžu profesionālajām apvienībām, taču, lai iegūtu pēc iespējas vispusīgāku informāciju, funkciju audita grupa aicina arī pašas izglītības iestādes sniegt informāciju.

Funkciju audita grupa izvērtēs valsts un pašvaldību institūciju īstenotās izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, sertifikācijas un akreditācijas funkcijas, nosakot to izmaksas, apjomu, intensitāti un citus funkcionālos parametrus (piemēram, dublēšanos, pārklāšanos, atkārtošanos), kā arī sagatavos priekšlikumus par šo funkciju optimizācijas iespējām.

Funkciju audita grupā darbojas Valsts kancelejas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Plašāku informāciju par funkciju auditu veikšanu var atrast Ministru kabineta mājas lapās sadaļā Funkciju auditi: http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/funkciju-audita-grupa-izglitibas-iestazu-uzraudzibas-joma/


Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905 / 29457329
E-pasts: Laine.Kucinska@mk.gov.lv

11 comments:

online movies teica...

Funkciju audita grupa izvērtēs valsts un pašvaldību institūciju īstenotās izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, sertifikācijas un akreditācijas funkcijas, nosakot to izmaksas, apjomu, intensitāti un citus funkcionālos parametrus (piemēram, dublēšanos, pārklāšanos, atkārtošanos), kā arī sagatavos priekšlikumus par šo funkciju optimizācijas iespējām.

Facebook teica...

Institūcijām jāsniedz informācija par nodarbināto skaitu, to sadalot divās daļās – saturisko funkciju veicēji un atbalsta funkciju veicēji, pamatojoties uz pieņēmumu par darba specifiku vai laiku, kas tiek veltīts tam vai citam darbam.

windows iscsi initiator download teica...

Funkciju audita mērķis ir sagatavot priekšlikumus izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, sertifikācijas un akreditācijas funkciju vienkāršošanai, tādējādi samazinot izglītības iestāžu ieguldītos resursus administratīvu procedūru veikšanai un ļaujot tos novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanas aktivitātēm.

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area network teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

Anonīms teica...

Veloveikali

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

thank you so a great deal for these ideas!

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi

Linc teica...

Tādus brīnumus dzirdu pirmo reizi