2010. gada 13. janvāris

Reformu vadības grupa iezīmē 2010.gada būtiskākos darbības virzienus

Piektdien, 8.janvārī Reformu vadības grupas (RVG) sēdes dalībnieki diskutēja par 2010.gada būtiskākajiem darba virzieniem - ekonomikas izaugsmi, sociālo drošību un publiskās pārvaldes efektivitāti – lai vidējā termiņā sasniegtu izvirzīto virsmērķi: kāpināt Latvijas konkurētspēju. Pēc vairāku dalībnieku priekšlikumiem darbības virzieni un rezultatīvie rādītāji tiks papildināti un apstiprināti nākamajā RGV sēdē.

“Mums ir nepieciešamas aktualizēt RGV mandātu, padarot šo forumu par vidēja termiņa reformu vadības centru un vietu, kurā skaņot viedokļus par vidēja termiņa dokumentiem,” uzsvēra Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Premjers piedāvāja paplašināt RVG ar koalīcijas partneru pārstāvniecību un prezentēja priekšlikumus turpmākajam darbam. Ekonomikas izaugsmes jomā V.Dombrovskis aicināja īpašu vērību pievērst valsts vidēja termiņa nodokļu politikai, uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanai un regulatīvās vides vienkāršošanai, jaunu darba vietu radīšanai, eksportējošo un eksportspējīgo uzņēmumu atbalstam, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu racionālākai un mērķtiecīgākai izmantošanai uzņēmēju atbalstam. Sociālās drošības jomā RVG vajadzētu plaši diskutēt par iespējamām izmaiņas pensiju sistēmā, lai nodrošinātu sistēmas ilgtspēju un uzticamību. Tāpat prioritāri risināmais uzdevums ir nodarbinātības veicināšana, kā arī veselības un izglītības reformu monitoringa veikšana. Savukārt valsts pārvaldes efektivitātes jomā V.Dombrovskis aicināja RGV turpināt uzsākto darbu pie valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas un deleģēšanas privātajam sektoram, atbalsta funkciju centralizācijas modeļa izstrādes, kā arī valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle rosināja definēt skaidrus RGV darbības rezultatīvos rādītājus, kas kalpotu par indikatoru veiksmīgai / neveiksmīgai RGV darbības izvērtēšanai. Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žanete Jaunzeme-Grende aicināja visu valdībā esošo partiju pārstāvjus turpmāk aktīvi apmeklēt RGV sēdes, kopīgi diskutēt par kopīgi veicamajiem uzdevumiem un uzņemties atbildību par RGV priekšlikumu realizēšanu.

RGV sēdes darba kārtībā tika izskatīti arī citi jautājumi, tostarp uzklausīts Finanšu ministrijas ziņojums par 2009.gadā paveiktajiem un 2010.gadā plānotajiem pasākumiem ES vienotās valūtas ieviešanai Latvijā.

Savukārt Valsts kanceleja prezentēja valdības instrukcijas projektu par iestāžu struktūru veidošanu un amata sarakstu saskaņošanas kārtību krīzes periodā, kas attiecināms uz valsts pārvaldes efektivitātes jautājumiem. Projektā piedāvāts skaitliski ierobežot iestāžu struktūru, kā arī nepieļaut institūciju struktūrvienību un štatu skaita palielināšanos bez Ministru kabineta akcepta. RGV dalībnieki kritiski raudzījās uz papildus regulējuma veidošanu, apšaubot nepieciešamību centralizēt iestāžu vadītāju atbildībā esošus jautājumus. Tomēr V.Dombrovskis uzsvēra, ka reālā prakse pat krīzes apstākļos ir parādījusi nepatīkamus signālus. “Jāatzīst, ka valsts pārvaldei ir tendence nekontrolēti pieaugt. Tāpat ir radoši ierēdņi, kas pēc algu ierobežošanas sāk mainīt kvalifikācijas pakāpes un amatus, lai tomēr saņemtu lielāku darba samaksu. Ar konkrēta risinājuma izstrādi audzēt birokrātiju vai algas būs grūtāk,” norādīja premjers.

Sēdes noslēgumā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns prezentēja Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projekta apspriešanas rezultātus, kā arī diskutēja ar RGV dalībniekiem par to, kā šo plānu padarīt par reāli funkcionējošu un sasaistītu ar finansējuma daļu, lai izvairītos no Nacionālās attīstības plāna formālisma. Diskusija tiks turpināta 21.janvāra Nacionālās attīstības padomes sēdē, kā arī kādā no nākamajām RGV sēdēm. Tāpat RGV dalībnieki vienojās 2 nedēļu laikā sniegt atzinumu un priekšlikumus plāna papildināšanai.

Jau ziņots, ka Reformu vadības grupa tika izveidota 2009.gada jūlijā, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts budžeta izstrādē, reformu īstenošanā un citu valstij nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Fotogrāfijas no RGV sēdes pieejamas Valsts kancelejas interneta foto albumā: http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157623165537860/

Sēdes dokumenti
Ministru prezidenta Valda Dombrovska piedāvājums Reformu vadības grupas darbības virzieniem 2010.gadā

Reformu vadības grupas būtiskākie darbi 2010.gadā

Diskusija par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projektu

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un sa...

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam pasākumi

Eiro ieviešanas projekts Latvijā

Iestādes struktūras izveidošanas un amatu sarakstu saskaņošanas kārtība

Informāciju sagatavoja:
Ieva Aile
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082902 / 29104676
e-pasts: ieva.aile@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv

13 comments:

Ivars Līdaka teica...

... "publiskās pārvaldes efektivitāti" ...
Varbūt būs interesanti palasīt (panaivu?) uzmetumu no autsaidera pozīcijas: "Pārmaiņu panākšana,pašiesaistoties tautai" Skat. manas vietnes "Mazās piezīmes" (tencinusarunas.wordpress) augšējo rakstu.

best movies teica...

"publiskās pārvaldes efektivitāti" ...
Varbūt būs interesanti palasīt (panaivu?) uzmetumu no autsaidera pozīcijas: "Pārmaiņu panākšana,pašiesaistoties tautai" Skat. manas vietnes "Mazās piezīmes" (tencinusarunas.wordpress) augšējo rakstu.

arcade games teica...

RGV sēdes darba kārtībā tika izskatīti arī citi jautājumi, tostarp uzklausīts Finanšu ministrijas ziņojums par 2009.gadā paveiktajiem un 2010.gadā plānotajiem pasākumiem ES vienotās valūtas ieviešanai Latvijā.

christmas wallpaper teica...

"publiskās pārvaldes efektivitāti" ...
Varbūt būs interesanti palasīt (panaivu?) uzmetumu no autsaidera pozīcijas: "Pārmaiņu panākšana,pašiesaistoties tautai" Skat. manas vietnes "Mazās piezīmes"

Facebook teica...

RGV dalībnieki kritiski raudzījās uz papildus regulējuma veidošanu, apšaubot nepieciešamību centralizēt iestāžu vadītāju atbildībā esošus jautājumus.

windows iscsi initiator download teica...

Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žanete Jaunzeme-Grende aicināja visu valdībā esošo partiju pārstāvjus turpmāk aktīvi apmeklēt RGV sēdes, kopīgi diskutēt par kopīgi veicamajiem uzdevumiem un uzņemties atbildību par RGV priekšlikumu realizēšanu.

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area network teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

thank you so a great deal for these ideas!

Crohns disease diet teica...

RGV sēdes darba kārtībā tika izskatīti arī citi jautājumi, tostarp uzklausīts Finanšu ministrijas ziņojums par 2009.gadā paveiktajiem un 2010.gadā plānotajiem pasākumiem ES vienotās valūtas ieviešanai Latvijā.

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi