2009. gada 13. novembris

Izveidota darba grupa funkciju audita veikšanai atbalsta (administratīvo) funkciju optimizēšanai

Šī gada 2.novembrī Ministru prezidents izdevis rīkojumu par darba grupas izveidi funkciju audita veikšanai atbalsta (administratīvo) funkciju optimizēšanai. Funkciju audita grupā ir pārstāvētas gan valsts pārvaldes iestādes (Finanšu ministrija, Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Centrālās finanšu un līgumu aģentūra), gan nevalstiskā sektora organizācijas (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija), gan biznesa pārstāvji un individuāli eksperti. Grupas vadību nodrošina Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments.

Grupas uzdevums ir sniegt atbildes uz jautājumiem, kā precīzi definēt tiešo valsts pārvaldes iestāžu īstenotās atbalsta funkcijas, kāds ir valsts pārvaldē īstenoto atbalsta funkciju (uzdevumu un pakalpojumu) apjoms un to īstenošanai novirzītie resursi (tai skaitā cilvēkresursi) un kā centralizēt un vienkāršot atbalsta funkcijas, saglabājot sniegto pakalpojumu atbilstību iestāžu specifiskajām vajadzībām. Funkciju audita ziņojumā par valsts pārvaldē īstenoto atbalsta funkciju centralizācijas iespējām vērtēs personāla vadību, grāmatvedību, finanšu vadību, iepirkumus, atbalstu informāciju tehnoloģiju jomā, kā arī autoparka uzturēšanu un administrēšanu.

Līdz 2010.gada 1.maijam grupai jāizstrādā atbalsta funkciju centralizācijas un/vai nodošanas ārpakalpojumā rīcības modelis, kas balstīts uz atbalsta pakalpojumu standartizāciju valsts pārvaldē un valsts ekonomiskā izdevīguma aprēķinu. Šāds uzdevums iekļauts arī Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.483 "Par Pasākumu plānu valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai"). Lai nodrošinātu modeļa izstrādei nepieciešamo padziļināto izpēti, novērojumus un aprēķinus, uzdevuma veikšanai plānots novirzīt finansējumu no Eiropas Savienības Sociālā Fonda apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”.

15 comments:

Facebook teica...

Funkciju audita ziņojumā par valsts pārvaldē īstenoto atbalsta funkciju centralizācijas iespējām vērtēs personāla vadību, grāmatvedību, finanšu vadību, iepirkumus, atbalstu informāciju tehnoloģiju jomā, kā arī autoparka uzturēšanu un administrēšanu.

windows iscsi initiator download teica...

Lai nodrošinātu modeļa izstrādei nepieciešamo padziļināto izpēti, novērojumus un aprēķinus, uzdevuma veikšanai plānots novirzīt finansējumu no Eiropas Savienības Sociālā Fonda apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”.

Kospers teica...

Tā viņš ir

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

Jānis teica...

Kādam šī grupa bija jāizveido Jāņos var iedzert arī alu

Eko teica...

Veloveikali

LV likumdošana atļauj ar Velo braukt Alus stāvoklī

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

thank you so a great deal for these ideas!

Crohns disease diet teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

Crohns disease diet teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi

Linc teica...

Mazāk dzert vajag