2012. gada 28. jūnijs

Neskaties uz durvīm, atver tās!


Ilze Pavlova

Valsts kanceleja pavasarī veica aptauju par sociālo mediju pieejamību un lietošanu valsts pārvaldes komunikācijā. Gandrīz neticami, bet aptaujā piedalījās aptuveni simts iestādes un kopumā rezultāti ir diezgan apmierinoši. Dinozauru laikmets beidzies!Tā kā parasti labās ziņas pietaupa desertam, tad sākšu ar iestāžu minētajiem argumentiem, kādēļ tās nekomunicē sociālajos medijos. "Tas traucē tiešajiem darba pienākumiem; mediju izklaidējošais raksturs; IT drošības apsvērumi; nav skaidrs, ko tur rakstīt; nepietiek cilvēkresursu; nav laika", bet vislabāk man patika šis: "nav pārliecinošu argumentu, ka tie būtu noderīgi".

Ja Tu nezini, kas ir aiz durvīm, ver tās vaļā un apskaties! Tikai tā uzzināsi, cik viegli vai grūti ir darboties sociālajos medijos, kādus ieguvumus sniedz šāda divvirzienu komunikācija "šeit un tagad", ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas. Stāvot pie aizvērtām durvīm un klausoties citu nostāstus, nekad neuzzināsi savu pieredzi.

Komunikācija sociālajos medijos ir tikai viens no jaunajiem instrumentiem komunikācijas speciālista ikdienas darbā, un tā nav grāmatvedības programma, kas nez kāpēc būtu jāapgūst PR speciālistam.

Arguments, ka sociālie mediji traucē tiešajiem darba pienākumiem, paģēr repliku – vai komunikācija ar sabiedrību ir papildu pienākums?

Laika trūkums kā aizbildinājums arī var neizturēt kritiku. Pirms rakstīt kārtējo preses relīzi, der padomāt – varbūt iestādes jaunumu var ietvītot? Mazliet radošas izdomas un 140 rakstzīmes noteikti aizņem mazāk laika nekā preses relīzes uzrakstīšana, saskaņošana un izsūtīšana žurnālistiem. Turklāt nevienu vien reizi no tvītiem tapušas ziņas tradicionālajos medijos.

Uzskats, ka sociālie mediji ir tikai izklaidējoša satura vietnes, ir novecojis un neatbilst mūsdienīgai pieejai valsts pārvaldes komunikācijā. Tas ir tāds pats komunikācijas instruments kā preses relīze vai preses konference, nereti pat efektīvāks. Kā vienā no konferencēm norādīja Zigurds Zaķis, 21.gadsimtā komunikācijas profesionālim ir vairāk nekā divas rokas. Viņa pienākums ir ne tikai preses relīžu rakstīšana, preses konferenču organizēšana un mājaslapu administrēšana, bet jāspēj darboties arī sociālajos medijos, jāfotografē, jāfilmē, jāmontē, jāveido infografikas utt.

Komunikācija sociālajos medijos, iespējams, pat ceļ iestādes reputāciju, jo tādējādi tā demonstrē savu gatavību atbildēt par savu darbību, pieņemtajiem lēmumiem, saņemt sitienus un uzslavas.

Aktīva un pārdomāta komunikācija sociālajos medijos dod iespēju padarīt valsts pārvaldi iedzīvotājiem pieejamāku, atvērtāku un draudzīgāku. Tie nodrošina tiešu un nepastarpinātu saziņu ar cilvēkiem un ļauj būt tur, kur ir iestādes klienti. Neviens cits komunikācijas instruments valsts pārvaldei nedod iespēju komunicēt on-line no vietas, kurā atrodies. Sociālajiem medijiem ir realitātes garša, tie ļauj iesaistīties diskusijās un rosināt tās, noskaidrot sabiedrības (lasīt - sekotāju) viedokli, atbildēt uz cilvēkus interesējošiem jautājumiem, dalīties bildēs un video, un audio failos.

Pēc kreptīgām pusdienām pienākas deserts. Lūk, aptaujas pozitīvais virziens. No visām iestādēm, kas piedalījās aptaujā, vairāk kā 70 ikdienas komunikācijā izmanto vismaz vienu sociālo mediju. Taču, kā rāda aptaujas rezultāti, lielākoties iestādes izveidojušas kontus trīs vai pat piecos sociālajos medijos. Visbiežāk lietotie sociālie mediji ir "Twitter.com", "Facebook.com", "Youtube.com" un "Flickr.com". Tomēr joprojām pat twitter kontu sarakstos nav atrodamas pāris ministrijas un iestādes, kam ir plašs klientu loks.

Galvenie secinājumi, kas izriet no aptaujas, par labu sociālo mediju lietošanai valsts pārvaldes komunikācijā, ir šādi: "tā ir neizbēgama nepieciešamība, lai sasniegtu savu mērķauditoriju; tas ir veids, kā mainīt priekšstatu par valsts pārvaldes iestādi, veidot to mūsdienīgāku un atvērtāku; var ātri sajust atgriezenisko saiti un noskaņojumu, samazinās informācijas aprites laiks; ne vienmēr preses relīze ir atbilstošākais komunikācijas instruments; neprasa daudz finanšu līdzekļus un papildus ieguldījumu".

Mūsdienu cilvēku mobilitāte, informācijas patērēšana un satura radīšana sen pārsniegusi tradicionālās preses relīzes un preses konferences robežas. Aktīva darbošanās sociālajos medijos ir tikai viens no veidiem, kā palielināt valsts pārvaldes komunikācijas jaudu. Citādi dažos gadījumos tā joprojām kā vienīgo līdzekli informācijas izplatīšanai izmanto un godā tur 1906.gadā radīto preses relīzes formātu.
Svarīgi, bet bēdīgi atzīmēt, ka daļā iestāžu vispār ir liegta pieeja sociālajiem medijiem, pat komunikācijas speciālistiem. Visbiežāk bloķēti "draugiem.lv", "Facebook.com" un "Youtube.com". Jautājums "kāpēc?" uzdodams gan iestādes vadībai, gan IT speciālistiem.

Vai visām valsts iestādēm jākomunicē sociālajos medijos? Nebūt nē.
Bet vērts apdomāt šādu soli būt tām valsts institūcijām, kuru darbība skar plašu klientu loku un kas lemj sabiedrībai nozīmīgus nozares jautājumus. Ja bail vērt vaļā durvis nesagatavotam, der aprunāties ar pieredzējušākiem kolēģiem sociālo mediju komunikācijā un pēc tam nodefinēt savas iestādes komunikācijas mērķus šajos medijos.

Galvenais – lai saturs interesants, vienkāršā valodā, lakonisks, operatīvs, klāt vizuālais materiāls vai kāda saite uz noderīgu resursu. Sociālie mediji noteikti nav vieta preses relīžu virsrakstu pārkopēšanai.

Bankas sociālajos medijos atver filiāles un uzņēmumi savus klientus 24h diennaktī  apkalpo ar tvitera palīdzību, kāpēc valsts iestādei izlikties, ka tai sociālajos medijos nav ko darīt? Valsts pārvalde nav slēgta teritorija, kurā nepiederošiem ieeja liegta. Tai jābūt atvērtai, caurspīdīgai, jāveicina sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un jābūt radošai.

Piemēram, Valsts kanceleja (Ministru kabinets), līdzās jau rosībai tviterī, "Youtube.com", "Flickr.com" un "Facebook.com", plāno spert nākamo soli - izveidot valdības lapu lielākajā latviešu sociālajā medijā – "draugiem.lv". Esam atvērti jebkurām idejām un vēlmēm, ko no valsts lapas sagaida portāla lietotājs.

Nojauciet savā prātā ceļa zīmes "Iebraukt aizliegts" un izmantojiet sociālo mediju sniegtās priekšrocības!