2009. gada 19. oktobris

Valsts pārvaldē strādājošo skaits ir par 16% mazāks salīdzinot ar pērno gadu

Tā kā pēdējo nedēļu laikā masu medijos vairākkārt ticis minēts un dažādi interpretēts valsts pārvaldē strādājošo skaits, aicinām iepazīties ar Valsts kancelejas sagatavotu ziņojumu par valsts pārvaldē nodarbināto skaita un atalgojuma izmaiņām uz 2009.gada 1.septembri.

Valsts kanceleja ir sagatavojusi ziņojumu Ministru prezidentam par valsts pārvaldē nodarbināto skaita un atalgojuma izmaiņām uz 2009.gada 1.septembri, kurā tiek secināts, ka ministrijas un to padotības iestādes ir ievērojušas valdības uzdevumus un būtiski samazinājušas nodarbināto skaitu, kas laika periodā no 2008.gada līdz 2009.gada augustam kopā ar izmaiņām neatkarīgajos resoros ir samazinājies par 12 740 nodarbinātajiem, jeb 16,2% salīdzinot ar 2008.gada vidējo rādītāju, kas līdz gada beigām vēl var palielināties līdz 20%.

Kopējie valsts konsolidētā budžeta izdevumi atlīdzībai ir samazinājušies par 214,6 milj. latu, t.sk. atalgojumam 141,2 milj. latu, attiecīgi veidojot 23,9% samazinājumu atlīdzībai un 21,8% samazinājumu atalgojumiem.

Vidējā darba samaksa resoros un neatkarīgajās institūcijās ir samazinājusies no 559 latiem 2008.gadā uz 461 latu 2009.gada augustā. Pieaugums 2009.gada vasaras mēnešos skaidrojams ar atvaļinājuma laiku, kad darbiniekiem tiek izmaksāta vidējā izpeļņa, nevis noteiktā mēnešalga.

Izvērtējot vidējās darba samaksas uz vienu strādājošo izmaiņas, novērojams pieaugums atsevišķu ministriju centrālajos aparātos un resoros kopumā, jo, samazinot mazāk kvalificēto darbinieku skaitu, ministrijas centrālajā aparātā un resorā palielinās vidējie darba samaksas rādītāji. Īpaši tas parādās ministrijās, kas veic strukturālās reformas nozarē, optimizējot atbalsta funkcijas un centralizējot tās.

Izvērtējot atsevišķu amata saimju mēnešalgas atšķirības, jāsecina, ka amata saimju ietvaros izlīdzinās noteiktās mēnešalgas un samazinās starpība starp lielāko un mazāko mēnešalgu attiecīgajā amatu saimē un līmenī. Ja 2008.gada pirmajā pusgadā vidējā mēnešalgas starpība atsevišķo amata saimju ietvaros sastādīja 35,05%, tad 2009.gada septembrī vidējā mēnešalgas starpība atsevišķo amata saimju viena un tā paša līmeņa ietvaros sastādīja – 23,47%.

Informācija Ministru prezidentam par Valsts kancelejas veikto analīzi par nodarbināto skaita un atalgojuma ...

14 comments:

Ikrs teica...

Tā viņš tagad būs ...

online movies teica...

Izvērtējot atsevišķu amata saimju mēnešalgas atšķirības, jāsecina, ka amata saimju ietvaros izlīdzinās noteiktās mēnešalgas un samazinās starpība starp lielāko un mazāko mēnešalgu attiecīgajā amatu saimē un līmenī. Ja 2008.gada pirmajā pusgadā vidējā mēnešalgas starpība atsevišķo amata saimju ietvaros sastādīja 35,05%, tad 2009.gada septembrī vidējā mēnešalgas starpība atsevišķo amata saimju viena un tā paša līmeņa ietvaros sastādīja – 23,47%.

zombie games teica...

Valsts kanceleja ir sagatavojusi ziņojumu Ministru prezidentam par valsts pārvaldē nodarbināto skaita un atalgojuma izmaiņām uz 2009.gada 1.septembri, kurā tiek secināts, ka ministrijas un to padotības iestādes ir ievērojušas valdības uzdevumus un būtiski samazinājušas nodarbināto skaitu, kas laika periodā no 2008.gada līdz 2009.gada augustam kopā ar izmaiņām neatkarīgajos resoros ir samazinājies par 12 740 nodarbinātajiem, jeb 16,2% salīdzinot ar 2008.gada vidējo rādītāju, kas līdz gada beigām vēl var palielināties līdz 20%.

car wallpapers teica...

Vidējā darba samaksa resoros un neatkarīgajās institūcijās ir samazinājusies no 559 latiem 2008.gadā uz 461 latu 2009.gada augustā. Pieaugums 2009.gada vasaras mēnešos skaidrojams ar atvaļinājuma laiku, kad darbiniekiem tiek izmaksāta vidējā izpeļņa, nevis noteiktā mēnešalga.

Facebook teica...

Kopējie valsts konsolidētā budžeta izdevumi atlīdzībai ir samazinājušies par 214,6 milj. latu, t.sk. atalgojumam 141,2 milj. latu, attiecīgi veidojot 23,9% samazinājumu atlīdzībai un 21,8% samazinājumu atalgojumiem.

windows iscsi initiator download teica...

Īpaši tas parādās ministrijās, kas veic strukturālās reformas nozarē, optimizējot atbalsta funkcijas un centralizējot tās.

high availability architecture teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

thank you so a great deal for these ideas!

Crohns disease diet teica...

Valsts kanceleja ir sagatavojusi ziņojumu Ministru prezidentam par valsts pārvaldē nodarbināto skaita un atalgojuma izmaiņām uz 2009.

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi