2009. gada 1. oktobris

Publiski pieejams ministriju funkciju vērtējums

Publicējam ministriju īstenoto funkciju novērtējumu, ko veica iedzīvotāji, ministrija, Finanšu ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Funkcijas sakārtotas prioritārā secībā pēc vidējā novērtējuma koeficienta.


Aizsardzības ministrija


Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Labklājības ministrijas speciālais budžets

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides ministrija

Zemkopības ministrija

Ministru kabinets

KNAB

Pārējie resori

13 comments:

Ikrs teica...

Paldies !

Facebook teica...

Plāna mērķis ir nodrošināt pārraudzību valsts 2009. gada budžeta grozījumos paredzēto reformu ieviešanai.

Facebook teica...

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Funkcijas sakārtotas prioritārā secībā pēc vidējā novērtējuma koeficienta.

windows iscsi initiator download teica...

Īstermiņa un ilgtermiņa riski ir nozīmīgi, bet ne kritiski. Pakalpojumu saņēmēju skaits ir nozīmīgs, to galvenokārt veido sociālā riska grupas.

high availability solutions teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

Anonīms teica...

Veloveikali

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

Crohns disease diet teica...

Plāna mērķis ir nodrošināt pārraudzību valsts 2009. gada budžeta grozījumos paredzēto reformu ieviešanai.

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi

Vinothini bbu teica...

Keep 'em coming... you all do such a great job at such Concepts... can't tell you how much I, for one appreciate all you do!
buy youtube likes