2009. gada 30. oktobris

Reformu vadības grupa: uzsāktās reformas jāturpina konsekventi realizēt

Reformu vadības grupa vienojusies par kopīgu paziņojumu, kas tiks parakstīts jau pirmdien (2.novembrī) un ietver gan vērtējumu līdzšinējam grupas darbam, gan nosauc galvenos uzdevumus, kas strukturālo reformu kontekstā jāveic turpmāk. Paziņojumā atzinīgi novērtēts valdības un nevalstisko organizāciju izveidotais sadarbības modelis, kas apliecina kopīgo atbildību par sociāli ekonomisko situāciju valstī, Latvijas starptautiskajām saistībām un to izpildes ietekmi uz turpmāko notikumu attīstību.

Reformu vadības grupa vienojusies par kopīgu paziņojumu, kas tiks parakstīts jau pirmdien (2.novembrī) un ietver gan vērtējumu līdzšinējam grupas darbam, gan nosauc galvenos uzdevumus, kas strukturālo reformu kontekstā jāveic turpmāk. Paziņojumā atzinīgi novērtēts valdības un nevalstisko organizāciju izveidotais sadarbības modelis, kas apliecina kopīgo atbildību par sociāli ekonomisko situāciju valstī, Latvijas starptautiskajām saistībām un to izpildes ietekmi uz turpmāko notikumu attīstību.

Reformu vadības grupa par prioritāriem nosaukusi tos uzdevumus, kas tieši vērsti uz valsts konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes atjaunošanu.

Reformu vadības grupa uzsver, ka, kopīgi vērtējot valsts veicamās funkcijas un iespējamo valsts budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu, ir panākts progress līdzekļu samazinājuma noteikšanā, ievērojot funkciju un uzdevumu izvērtēšanas rezultātus, tiecoties pārtraukt lineāru līdzekļu samazināšanas pieeju.

Kaut arī ir panākta vienošanās par mērķiem - maza un efektīva pārvalde, iekšējā un ārējā tirgus paplašināšana Latvijas ekonomikai, nodarbinātības veicināšana, grupas dalībnieki ir vienisprātis par to, ka jāturpina darbs pie skaidru pamatprincipu definēšanas turpmākajām strukturālajām reformām.

Reformu vadības grupa uzskata, ka ir jāturpina aktīvi ieviest sociālās drošības pasākumus, ekonomikas atveseļošanas plānā iekļautos pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai un investīciju piesaistei, pasākumus mikrouzņēmumu un uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstam, padziļinātu valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanu, pilnveidojot izvērtēšanas metodoloģiju un vienas pieturas aģentūras principu ieviešanu pakalpojumu sniegšanā.

Reformu vadības grupa vienojusies, ka ir jāpanāk paātrinātu līdzšinējā periodā aizkavēto Eiropas Savienības programmu ieviešanu un turpmākajos divos gados panākot piecos gados sasniedzamo apjomu, vidēja termiņa budžeta ieviešanu, sadalot budžetus operatīvajā un attīstības budžetā, saistot iekšējā tirgus atjaunošanu ar nākotnes attīstības prioritātēm, un iekšzemes un ārvalstu kapitālam pievilcīgu investīciju vidi, samazinot nodokļus un ieviešot citas salīdzinošās priekšrocības.

Reformu vadības grupa tika izveidota 2009.gada jūlijā, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts budžeta izstrādē un citu valstij nozīmīgu lēmumu pienemšanā. Papildus ifnromācija par Reformu vadības grupu skatīt Valsts pārvaldes reformu dienasgrāmatā: http://piedaliesreforma.blogspot.com/search/label/RVG

Papildus informācija:
Līga Krapāne
Ministru Prezidenta preses sekretāre
Tālr.: 67082865 / 29480299
E-pasts: Liga.Krapane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv


12 comments:

online movies teica...

Reformu vadības grupa vienojusies, ka ir jāpanāk paātrinātu līdzšinējā periodā aizkavēto Eiropas Savienības programmu ieviešanu un turpmākajos divos gados panākot piecos gados sasniedzamo apjomu, vidēja termiņa budžeta ieviešanu, sadalot budžetus operatīvajā un attīstības budžetā, saistot iekšējā tirgus atjaunošanu ar nākotnes attīstības prioritātēm, un iekšzemes un ārvalstu kapitālam pievilcīgu investīciju vidi, samazinot nodokļus un ieviešot citas salīdzinošās priekšrocības.

Facebook teica...

Reformu vadības grupa par prioritāriem nosaukusi tos uzdevumus, kas tieši vērsti uz valsts konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes atjaunošanu.

windows iscsi initiator download teica...

Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēja par iekšzemes kopprodukta prognozi un tās pamatojumu nozaru griezumā.

Kospers teica...

Vēlu veiksmi

high availability solutions teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

storage area networks teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus

networked attached storage teica...

Si vous etes interesses par le dossier, ou desirez en savoir plus, contactez-moi par mail, et je vous mettrai en contact.

Anonīms teica...

Veloveikali

antivirus free download teica...

Your article is extremely impressive.

youtube downloader teica...

Tāpat tiks sniegta informācija par vienotu valsts un pašvaldību

frostwire teica...

Finanšu ministrija ir aicinājusi

Linc teica...

Vairāk atradīsi http://piedaliesreforma.blogspot.com/search/label/RVG