2013. gada 16. aprīlis

Elita Dreimane: Veselības obligātās apdrošināšanas reforma - izaicinājums valsts pārvaldei


Diskusijas par Veselības ministrijas piedāvāto veselības obligātās apdrošināšanas reformu rada bažas par valsts pārvaldes darbības galveno principu - valsts pārvalde darbojas kā vienots veselums sabiedrības labā.
Radītā koncepcija, kas būtiski skar dažādas jomas - nodokļu administrēšanu, sociālo jomu - prasa citu atbildīgo resoru līdzvērtīgu iesaisti un atbalstu kopēja mērķa - valsts attīstības un sabiedrības labklājības labā. Vai atbildīgās iestādes spēs pakāpties virs šauri resoriskā skatījuma un piedāvāt konstruktīvu ieguldījumu, no tā šoreiz būs atkarīga reformas pozitīva un ilgtspējīga ietekme uz Latvijas iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Izstrādāto koncepciju es redzu kā iespēju ne tikai sasaitīt nodokļu nomaksu ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, bet arī nodrošināt valstij pārskatāmu un sakārtotu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, kurā mērķtiecīgi tiek pārdalīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) daļa pakalpojumu nodrošināšanai. Šī reforma aktualizē nepieciešamību pēc aktuālas nodokļu informācijas sistēmas par katru Latvijas nodokļu maksātāju. Šāda informācijai ir jābūt pieejamai ne tikai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, bet arī publisko iepirkumu, ES fondu administrēšanas u.c. jautājumos.

Tāpat reformas ieviešanā jāizmanto jau Pilsonības un migrācijas lietu izdotās identifikācijas kartes. Datu elektronizācija un pieejamība padarītu caurspīdīgu veselības aprūpei izlietotā finansējuma naudas plūsmu - novērstu fiktīvi sniegtu pakalpojumu pierakstījumu draudus, kā arī palīdzētu kontrolēt katra pacientam izrakstīto / nopirkto zāļu (arī kompensējamo) apjomu.

Veselības aprūpe, personificējot nodokļu iemaksas, tiek finansēta arī daudzās citās valstīs kā Austrijā, Beļģijā, Francijā, Vācijā, Luksemburgā, Ungārijā, Igaunijā, Šveicē, Lietuvā un citās valstīs. Ticu, ka Latvija var iznākt no ēnas, ko mēs varam panākt tikai ar gudrām un drosmīgām pārmaiņām nevis stingri turoties pie "vecām sistēmām un domāšanas". Un valsts pārvaldei ir jābūt vienam no reformu un valsts attīstības dzinējspēkiem!

Nav komentāru: