2012. gada 24. septembris

Jāievieš laba servisa kustība valsts pārvaldē


Elita Dreimane
Skumji atkal un atkal lasīt par valsts pārvaldes darbinieku ne ieinteresētību risināt iedzīvotāju problēmas, tomēr esam vienisprātis ar Latvijas Avīzes žurnālistes Māras Lībekas viedokli.


Arī mēs ikdienā saņemam daudzas iedzīvotāju vēstules, telefonzvanus un dzīvesstāstus par nelaipno un neprofesionālo apkalpošanu, kalpošanu regulējuma burtam un būtībai, kā arī par iniciatīvas trūkumu normatīvā regulējuma uzlabošanā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Kā argumentu šādai nostājai esam dzirdējuši – „kā maksā, tā arī strādājam”. Piekrītu, ka atalgojuma problēma ir jārisina, tomēr tas nevar būt attaisnojums slikti paveiktam darbam un nelaipnai attieksmei pret klientu.

Uzskatu, ka klientorientācijas trūkums ir viena no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē. Jo ticu, ka ar valsts pārvaldes darbinieka profesionālu konsultāciju un labu servisa līmeni var atrisināt daudzas iedzīvotāju problēmas, samazinot slogu valsts pārvaldei kopumā un administratīvajās tiesās.

Lai šo mērķi sasniegtu un uzlabotu valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti, mainīsim Valsts administrācijas skolas apmācības sistēmu. Plānojam ieviest jaunu apmācību moduli par klientorientāciju, kā arī noteikt obligātu apmācību bloku ikvienam jaunajam valsts pārvaldes darbiniekam, t.sk., iekļaujot kursu par laba servisa nodrošināšanu. Tāpat šajā gadā notiks intensīvs apmācību kurss valsts pakalpojumu sniedzējiem visā Latvijā. Kā galveno līdzekli attieksmes maiņā redzam valsts pārvaldes darbinieku apmācību un valsts pārvaldes vērtību sistēmas definēšanu.

Taču attieksmes maiņu nevarēs panākt tikai ar apmācībām, vienotu principu izstrādi un materiālo stimulēšanu. Tādēļ plānojam valsts pārvaldē kopumā ieviest laba servisa kustību, kuras ietvaros ikvienam valsts pakalpojuma saņēmējam būs iespējams novērtēt saņemto labo servisu valsts iestādēs visā Latvijā. Tā būs iespēja izcelt to valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, kuri strādā izcili un svarīgākais, lai tas kalpotu kā piemērs citiem strādājošajiem un parādītu, ka to var ikviens un ka tieši šāda rīcība tiek novērtēta.

Diemžēl fundamentālu attieksmes maiņu nevar panākt vienā dienā, tas ir jādara sistemātiski un ilgstoši. Tāpat bez iedzīvotāju aktīvas iesaistīšanās laba servisa kustībā arī neīstenosim operatīvas izmaiņas. Tādēļ aicinu gan valsts pārvaldes darbiniekus, gan iedzīvotājus un gan nevalstiskās organizācijas neklusēt un informēt par nelaipnu un neprofesionālu apkalpošanu Ministru kabineta mājaslapā „Mazāks slogs sadaļā” http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/ un nākotnē iesaistīties laba servisa kustībā, izceļot darbiniekus, kuri snieguši izcilu un labu servisu.

Nav komentāru: