2010. gada 10. septembris

Funkciju izvērtējumu nodod Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta veidošanā

Trešdien, 8.septembrī notika kārtējā Reformu vadības grupas (RVG) sēde, diskutējot par priekšlikumiem valsts finansēto funkciju optimizācijai. Sēdes dalībnieki vienojās, ka darba grupas ziņojums un ministriju komentāri tiks nodoti Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un priekšlikumu izmantošanai 2011.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.

RVG dalībnieki uzklausīja Funkciju vērtēšanas darba grupas sagatavotos priekšlikumus valsts budžeta finansēto funkciju optimizācijai, kas pēc precizētās redakcijas paredz 78,8 miljonu latu ietaupījumu 2011.gada budžeta konsolidācijas ietvaros. Īstenojot vidēja termiņa pasākumus, darba grupa prognozē vēl papildus ietaupījumus no 5 līdz 8 miljoniem latu gadā. Sagatavotais vērtējums balstīts uz to valsts funkciju un pakalpojumu optimizāciju, kas rada iespējami zemākus sociālos un ekonomiskos riskus. Līdz ar to priekšlikumi ietver arī tādu funkciju mazināšanu vai apturēšanu, kas tiek veiktas maksimāli efektīvi, taču nav prioritāri svarīgas krīzes situācijā.

Vērtējot samazinājumu pa funkcionālajiem blokiem, politikas veidošanas un vispārējo valdības dienestus (Ministru kabinets, ministrijas, centrālie aparāti) funkcijas piedāvāts samazināt par 8,2%; sabiedrisko kārtību, drošību un aizsardzību – 6%; ekonomiskās darbības plānošanu, atbalstu, subsīdijas, mērķdotācijas un atbalstu plānošanas reģioniem – 9,1%; veselības bloku – 2,7%; kultūru, sportu un atpūtu – 7,1%; izglītības un zinātnes funkcijas – 2,3%; sociālo aizsardzību – 0,48% un valsts pārvaldes iestāžu izdevumus – 4,7%.

Diskusijas laikā tika skatīti jautājumi par telpu nomas lietderību valsts iestāžu vajadzībām, IT sistēmu optimizāciju, Valsts pārvaldes iekārtas likuma elastības trūkumu ātru un sekmīgu reformu īstenošanai u.c. Tāpat sanāksmes dalībnieki pārrunāja vērtēšanas procedūras un ministriju, valdības un sociālo partneru iesaisti ziņojuma gatavošanā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdis Pēteris Krīgers, pamatojot LBAS distancēšanos no darba grupas viedokļa, norādīja, ka „es uzvedos kā nesekmīgais, kuru kaktā nevar ielikt tikai tāpēc, ka neierodos uz nodarbībām. Es neapšaubu, ka darba grupa strādāja godprātīgi, bet man līdz galam nepalika skaidrs, kāda būs ziņojuma pievienotā vērtība [..] ne jau pēc darba grupas priekšlikumiem tiks stādīts nākamais budžets, to darīs politiskās partijas un Saeima”. Savukārt Ministru prezidents V.Dombrovskis uzsvēra, ka jau iepriekšējā funkciju vērtēšana daudz skaidrāk parādīja budžeta struktūru un iespējas finansējuma mazināšanai. Tāpēc pēc V.Dombrovska priekšlikuma klātesošie vienojās darba grupas ziņojumu, kā arī ministriju sniegtos priekšlikumus un iebildumus nodot Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta gatavošanā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā:
Ziņojums (.pdf)
Datu apkopojums (.xls)
Prezentācija (.pdf)
Finanšu ministrijas informācija (.pdf)

Reformu vadības grupa izveidota 2009.gada jūlijā, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību valsts budžeta izstrādē, reformu īstenošanā un citu valstij nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Reformu vadības grupā piedalās pārstāvji no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Finanšu ministrijas, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Valsts kancelejas.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Aile
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082902 / 29104676
E-pasts: Ieva.Aile@mk.gov.lv

19 comments:

Anonīms teica...

You provide really good material about this

copyediting services

Anonīms teica...

Vai piedāvāto pilnveidošanas iespēju izdzīvot pietiekami ilgi, lai dzīvot college essays vieglāk? Nav pārliecināts.

research paper teica...

Finantional developing is very important for all country. People will have better life.

Crohns disease diet teica...

another shameless promotion

collegetermpapers teica...

I am very excited that I have found your pos

collegetermpapers teica...

I am very excited that I have found your pos
http://www.ghostpapers.com/custom-writing/term-papers-writing-service.html

Web Designs teica...

very important for all country. People will have better life.

Resume Writing teica...

Resume Writing:Hello,Thank you! I would now go on this blog every day!Thanks

best roth ira teica...

iebildumus nodot Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta gatavošanā.

medical billing teica...

nodot Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta gatavošanā.

Term Papers teica...

Really informative and useful. Great and very important piece of information exist in the text. Keep up the good work and thank you for the information.

Term Papers teica...

A great post, thanks for pleasing the time to share, unrelenting success to your site in the future! GOOD Work!!

College Research papers

pratishtha teica...

Thank you! I would now go on this blog every day!Thanks x ray tech

Anonīms teica...

It will be interesting to see how quickly it’s adopted.

It will also be a very good test for marketers. Saying yes to being a fan is one thing. But actively asking to be sent an e-newsletter is a whole different level of commitment.boat transport

Domain services teica...

This is first time visit here I have learned something about it finally.Thanks to sharing
Register domain name

derek hotel houston teica...

Hats off to you! Actually google made searching of information easy on any topic. Thanks for the info.

california seo teica...

mportant piece of information exist in the text. Keep up the good work and thank you for the info

arun teica...

the text. Keep up the good work and thank you for the info..
term papers

Increase Website Traffic teica...

Thank you for such a helpful article. Some of the content has helped me complete a college project. Thank you for sharing it! Quit Smoking Tips or Neopoints For Sale.